Community of Krzymów (Greater Poland)

 image

Foraj kuzoj el Grandpolio

Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo

Witryna genealogiczna

image

     

image

Komunumo de / Community of

Krzymów

Distrikto de / County of Konin

Grandpolio

Krzymów

Areo / Area / Obszar: 93 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 6.826

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x • Hiszpania • Krzymów •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:25 000: 424.43 (Konin Pd), 424.44 (Koło) & 434.21 (Tuliszków)

1:50 000: 424.4 (Konin) & 434.2 (Turek)

1:100 000: N-34-133/134 (Konin)

1:200 000: N-34-XXXI (Konin)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:Stare Miasto • Konin • Kramsk • KościelecWładysławówTuliszków


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kościelna 2, PL 62-513 Krzymów, tel. (0-63) 241 32 80

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

ParafiaRzymskokatolickaM.B. Nieustającej Pomocy, ul. Konińska 10, 62-512Brzeźno k. Konina(gmina Krzymów) {Wł: Konin I, fondita / founded

Parafia
RzymskokatolickaNiepokalanego Poczęcia NMP, ul. Kościelna 1, 62-513Krzymów, tel. 241 30 14 {Wł: Konin I, fondita / founded

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek (tel. 231 11 12 {centrex 315})


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Konin

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Konin / Families of the Konin Region / Rody Ziemi Konińskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Krzymów / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Krzymów / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Krzymów:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.