Community of Golancz (Greater Poland)

image

Foraj Kuzoj el Grandpolio

Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo

Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo:Esperanta versiocs:Česká verzede:Deutsche Version  • en:English versiones:Versión españolafr: Version françaiseit:Versione italianapl:Wersja polska


image

Komunumo de / Community of

Gołańcz

Distrikto de / County of Wągrowiec (1905 & 2003)

image

Grandpolio

Gołańcz

Areo / Area / Obszar: 192 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8678

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Bogdanowo • Buszewo • Chawłodno • Chojna • Czerlin • Czesławice (Charlottenhof) • Czeszewo • Grabowo • Gołańcz (Gollantsch) • Gręziny • Huby Potulińskie • Jeziorki • Konary • Krzyżanki • Kujawki • Laskownica Mała (Klein Laskownica) • Laskownica Wielka (Gross Laskownica) • Łęgniszewo (Idasheim) • Miejski Młyn (Meyskermühle) • Morakowo • Morakówko • Oleszno • Panigrodzek (Panigrodz-Kolonie) • Panigródz Nowy (Frauengarten) • Panigródz Stary (Alt-Panigrodz) • Parkowo • Podjezierze • Potulin • Rybowo • Szubianki • Tomczyce

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:

1:50 000: 403.3 (Chodzież) & 403.4 (Kcynia)

1:100 000: N-33-107/108 (Nakło nad Notecią) & N-33-119/120 (Wągrowiec)

1:200 000: N-33-XXX (Wągrowiec)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:Margonin • Szamocin • Wyrzysk • KcyniaWapnoDamasławekWągrowiec


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office(Records less than 100 years old):

Urząd Stanu Cywilnego, ul. dr Kowalika 2, PL 62-130 Gołańcz, Poland, tel. (0-67)

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:

Archiwum Państwowe, ul. Śniadeckich 31, PL 64-920 Piła, P.O. Box 231, tel. (0-67) 214 13 89

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes(Records less than 100 years old):

Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca, Mrotka 8, PL 62-130 Gołańcz, tel. (0-67) 261 50 65 {Gn: , fondita / founded 1406}

Parafia Rzymskokatolicka, Chojna 14, PL 64-825 Smogulec, tel. (0-67) (gmina Gołańcz) {Gn: , fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka, PL 63-121 Czeszewo, tel. (0-67) (gmina Gołańcz) {Gn: , fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka, PL 62-131 Panigródz, tel. (0-67) (gmina Gołańcz) {Gn: , fondita / founded}

Parafia Rzymskokatolicka, PL 64-825 Smogulec, tel. (0-67) (gmina Gołańcz) {Gn: , fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie,ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Wagrowiec (Wongrowitz

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Pila / Families of the Pila Region / Rody Ziemi Pilskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM

Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Gołańcz / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Gołańcz / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Gołańcz:


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

image

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003