Foraj Kuzoj el Kujavio
Kujavian Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Barcin

Distrikto de / County of Żnin (2003)
Distrikto de / County of Szubin (1905)

Kujavio

Barcin

Areo / Area / Obszar: 121 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 15.642

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x • Barcin •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 354.4 (Łabiszyn) & 364.2 (Pakość)
1:100 000: N-33-119/120 (Wągrowiec), N-34-97/98 (Bydgoszcz) & N-34-109/110 (Inowrocław)
1:200 000: N-33-XXX (Wągrowiec) & N-34-XXV (Bydgoszcz)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Żnin • Łabiszyn • Złotniki Kujawskie • PakośćDąbrowa


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Artylerzystów 9, PL 88-190 Barcin, tel. (0-52) 388 22 23

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. Dworcowa 65, PL 85-009 Bydgoszcz, tel. (52)  322 96 76

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Większego, ul. Kościelna 4, PL 88-190 Barcin, tel. (0-52) 383 20 39 {Gn: Barcin, fondita / founded before 1887}
Parafia Rzymskokatolicka św. Maksymiliana, ul. Mogileńska 7a, PL 88-190
Barcin, tel. (0-52) 383 25 11 {Gn: Barcin, fondita / founded 1982}
Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Barbary, ul. Dworcowa 4, PL 88-192
Piechcin, tel. (0-52) 383 72 40 (gmina Barcin) {Gn: Barcin, fondita / founded 1980}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek
Archiwum Archidiecezjalne,
ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Szubin (Schubin)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Barcin / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Barcin / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Barcin:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta  
Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retpaĝaro „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003