eo: Foraj kuzoj el Kujaviocs: Vzdálení bratranci z Kujavskade: Ferne Cousins aus Kujawienen: Kujavian Distant Cousinses: Los Primos Lejanos de Cujaviafr: Cousins éloignés de Cujavieit: I Cugini Lontani dalla Cujavia pl: Dalecy Kuzyni z Kujaw

Startpaĝo
Startpage

Komunumo de Urbo
Community of Urbo

Kujavio
Kujavia

Forumo
Forum

Nomindekso
Surname index

Urbo Distant Cousins / Foraj Kuzoj el Urbo / Dalecy Kuzyni z Urbox

Komunumo de / Community of
Urbo

Distrikto de / County of  (2003)
Distrikto de / County of  (1905)

 

Kujawsko-
Pomorskie

Urbo

Areo / Area / Obszar: x km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: x

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000:
1:50 000:
1:100 000: N-34-99/100 (Brodnica), N-34-109/110 (Inowrocław), N-34-111/112 (Sierpc), N-34-121/122 (Radziejów) & M-34-123/124 (Płock, Włocławek)
1:200 000: N-34-XXV (Bydgoszcz), N-34-XXVI (Brodnica), N-34-XXXI (Konin) & 34-XXXII (Płock)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: x •  •  •  •


Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:

x


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. , PL 8

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. Dworcowa 65, PL 85-009 Bydgoszcz, tel. (52)  322 96 76

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka, PL 8

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Urbo / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Urbo / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Urbo:

x


Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retpaĝaro „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.

Drogi Czytelniku, jeżeli Ci się podoba nasza witryna genealogiczna „Dalecy Kuzyni z Europy“ i chciałbyś jej stałego rozwoju, zostań członkiem wspierającym Towarzystwa Genealogicznego „Worsten“.

cs WORSTEN de WORSTEN en WORSTEN eo WORSTEN es WORSTEN fr WORSTEN it WORSTEN pl WORSTEN


Genealogia retpaĝaro Foraj Kuzoj • Distant Cousins genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Aktualigo: majo 2003

Skribu al / Please write to  

 

Kodado / Encoding: Unicode UTF-8

Update: May 2003

 

© Copyright by „Worsten“ 2003