Foraj Kuzoj el Kujavio
Kujavian Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Gniewkowo

Distrikto de / County of Inowrocław (1905 & 2003)

Kujavio

Gniewkowo

Areo / Area / Obszar: 179 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 15.233

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Gniewkowo • Kawęczyn • Kijewo • Murzynko • Murzynno • Stare Grabie

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 355.33 (Gniewkowo), 355.34 (Aleksandrów Kujawski), 365.11 (Inowrocław Pn) & 365.12 (Dąbrowa Biskupia)
1:50 000: 355.3 (Toruń) & 365.1 (Inowrocław)
1:100 000: N-34-109/110 (Inowrocław)
1:200 000: N-34-XXV (Bydgoszcz)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Rojewo • Wielka Nieszawka • Aleksandrów Kujawski • Dąbrowa BiskupiaInowrocław


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. 17 Stycznia 11, PL 88-140 Gniewkowo, tel. (0-52) 354 30 24

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. Narutowicza 58, PL 88-100 Inowrocław, tel. (52)  357 64 44

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. ul. Kościelna 2, PL 88-140  Gniewkowo, tel. (0-52) {Gn: Gniewkowo, fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Szkaplerznej,
Ostrowo, PL 88-141 Gniewkowo, tel. (0-52) 351 22 94 {Gn: , fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne,
ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Inowroclaw (Hohensalza)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Gniewkowo / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Gniewkowo / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Gniewkowo:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta  
Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retpaĝaro „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003