Foraj kuzoj el Kujavio
Dalecy kuzyni z Kujaw

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Nieszawa

Distrikto de / County of Aleksandrów Kujawski (2012)
Distrikto de / County of Nieszawa (1897)

Kujavio

Nieszawa

Areo / Area / Obszar: 10 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 2.161

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Nieszawa

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000:
1:50 000:
1:100 000: N-34-99/100 (Brodnica), N-34-109/110 (Inowrocław), N-34-111/112 (Sierpc), N-34-121/122 (Radziejów) & M-34-123/124 (Płock, Włocławek)
1:200 000: N-34-XXV (Bydgoszcz), N-34-XXVI (Brodnica), N-34-XXXI (Konin) & 34-XXXII (Płock)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Raciążek • Czernikowo • Bobrowniki • Waganiec


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. , PL 8

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. Dworcowa 65, PL 85-009 Bydgoszcz, tel. (52)  322 96 76

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka, PL 8

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Nieszawa / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Nieszawa / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Nieszawa:

x


Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo" • Grandpolia Genealogia Societo „Nesto“ • Greater Poland Genealogical Society „Gniazdo“
http://www.facebook.com/WTG.Gniazdo  & http://www.wtg-gniazdo.org/
Worsten http://www.facebook.com/pages/Worsten/362246843790073  & /worsztynowicz/arboj/T-J-W-J.htm
(familio Worsztynowicz / Bursztynowicz / Orsztynowicz / Osztynowicz / Ostynowicz / Burstynowitz & parencigitaj familioj Kornatowski, Rajewicz, Stęczniewski kaj aliaj)
Woytek.http://www.facebook.com/pages/Woytek/307350272634149  & /wojtakowski/
(familio Wojtakowski / Woytakowski / Woitakowski & parencigitaj familioj: Balaski / Palaski • Brzozowsk • Rothert kaj aliaj)
Rajewicz http://www.facebook.com/pages/Rajewicz-genealogio/356867154331726  & /rajewicz/
(familio Rajewicz parencigita kun familio Worsztynowicz • rodzina Rajewiczów • the Rajewicz family)
Fanklubo de Mariusz Domaszewicz • Klub Fanów Mariusza Domaszewicza  http://europonto.org/fmd.htm  &
http://www.facebook.com/pages/Fanklubo-de-Mariusz-Domaszewicz/316481911718043
Muzaiko – Radio en Esperanto 24 horoj tage • Radio w języku esperanto http://esperanto-radio.com/muzaiko  &
http://www.facebook.com/pages/Muzaiko/205933802764796

Fariĝu fano de supraj paĝoj • zostań fanem powyższych stron • please become fan of the pages above


   

Internetowy kurs esperanta • Reta kurso de Esperanto

 

kilkadziesiąt wersji językowych (pobranie bezpłatme) • kelkdek lingvaj versioj (senpaga elŝuto)

   

eo   Interreta kurso de Esperanto „Lernu“ http://eo.lernu.net/kursoj/index.php
pl   Bezpłatny internetowy kurs esperanta „Lernu“ http://pl.lernu.net/kursoj/index.php
cs   Kurs esperanta „Lernu“ http://cs.lernu.net/kursoj/index.php
de Der Esperanto-Kurs „Lernu“ http://de.lernu.net/kursoj/index.php
es   El Esperanto-curso „Lernu“ http://es.lernu.net/kursoj/index.php
fr   Le cours de Esperanto „Lernu“ http://fr.lernu.net/kursoj/index.php
it   Il corso di Esperanto „Lernu“ http://it.lernu.net/kursoj/index.php
ru   Курс эсперанто „Lernu“ http://ru.lernu.net/kursoj/index.php
uk   Курс Есперанто „Lernu“ http://uk.lernu.net/kursoj/index.php
en   Esperanto-course Lernu“ http://en.lernu.net/kursoj/index.php

Multimedialny kurs esperanta z Brazylii • Multmedia kurso de Esperanto el Brazilo
 kilkadziesiąt wersji językowych (pobranie bezpłatme) • kelkdek lingvaj versioj (senpaga elŝuto)

Esperanto doma

Esperanto en casa

Esperanto a casa

Eszperantó otthon

Esperanto zu Hause

Esperanto à la maison

Esperanto at home

Эсперанто дома

Esperanto w domu

XX wiek
la 20-a jarcento

Есперанто  вдома

Esperanto hejme

XXI wiek
la 21-a jarcento

 
Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Rondo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Circle.


Aktualigo: marto 2012

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / kodowanie: Unikodo UTF-8

Aktualizacja: marzec 2012

Please write to Worsten

© Worsten 2003