KORNATOWSKI
WITRYNA GENEALOGICZNA

 
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

       
   

Indeks do witryny genealogicznej „Kornatowski

 
 

Od Edwarda i Grzegorza

Nazwisko rodowe Kornatowski (statystyka)

Linki (Europa • Genealogia • Ród Kornatowskich)

Wielkopolska

   

Raszków

Genealogia rodu Kornatowskich (rodziny chronologicznie):

Kraj Linia (gniazdo rodowe) Wariant nazwiska Lata Mapa Potomkowie oraz odgałęzienia żeńskie
Polska Raszków  (Wielkopolska) Kornatowski
Kazowska
1763-2000 Raszków i okolice Tablica potomków
Worsztynowic
           

Rodziny Kornatowskich w książkach adresowych

Fotokronika

Galeria zdjęć rodzinnych

Stare dokumenty

Tablica przodków Eleonory Kornatowskiej: a1

Nasze stowarzyszenie: Towarzystwo Genealogiczne „Worsten“Deklaracja członkowskaLista członkówZdjęcia członkówNasi sponsorzyStatutDzieje towarzystwa

 [an error occurred while processing this directive]  [an error occurred while processing this directive]

Grzegorz Worsztynowicz  

Witryna genealogiczna Kornatowski
Redaktorzy: Edward Wojtakowski i Grzegorz Worsztynowicz

  Edward Wojtakowski
Języki kontaktowe: esperanto i polski. Rozumiemy główne języki europejskie, ale biegle piszemy i mówimy tylko po esperancku i polsku. Jesteśmy potomkami Eleonory Kornatowskiej voto Worsztynowicz (* 17.02.1831 Raszków, † 05.10.1909 Raszków)

Grzegorz
Worsztynowicz

  Nasz adres: Worsten, skr. poczt. 312, PL 50-950 Wrocław 68, Polska
Skajp: worsten
 

Edward
Wojtakowski
+48(71)788 18 05


Aktualizacja: lipiec 2008

Napisz do Worsten

Kodowanie: unikod UTF-8

Aktualigo: julio 2008

Bonvolu skribi al Worsten

© Worsten 2006