Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Zakrzewo

Distrikto de / County of Złotów (1905 & 2003)

Grandpolio

Zakrzewo

 

Areo / Area / Obszar: 163 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 4.660

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x • Kujan • Kujanki • Zakrzewo

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 343.2 (Jastrowie) & 343.4 (Złotów)
1:100 000: N-33-95/96 (Złotów)
1:200 000: N-33-XXIV (Chojnice)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Złotów • Lipka • Więcbork • Łobżenica


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kujańska 5, PL 77-424 Zakrzewo, tel. (0-67) 266 70 75

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, PL 75-950 Koszalin, P.O. Box 149, tel. (0-94) 342 26 22
2) Archiwum Państwowe, ul. Śniadeckich 31, PL 64-920 Piła, P.O. Box 231, tel. (0-67) 214 13 89

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny, ul. Ks. Domańskiego 11, PL 77-424 Zakrzewo, tel. 067/2667020 {Ko: Złotów, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina Bpa, PL 77-411 Stara Wiśniewka 69, tel. 067/2631822 (gmina Zakrzewo) {Ko: Złotów, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Pila / Families of the Pila Region / Rody Ziemi Pilskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Zakrzewo / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Zakrzewo / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Zakrzewo:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

 

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003