Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Krajenka

Distrikto de / County of Złotów (1905 & 2003)

Grandpolio

Krajenka

 

Areo / Area / Obszar: 192 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 7.229

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Annopole • Głubczyn • Krajenka •  •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 343.4 (Złotów) & 353.2 (Wyrzysk)
1:100 000: N-33-93/94 (Złocieniec), N-33-105/106 (Piła) & N-33-107/108 (Nakło n. Notecią)
1:200 000: N-33-XXIII (Szczecinek), N-33-XXIX (Piła) & N-33-XXX (Wągrowiec)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Piła • Szydłowo • Tarnówka • ZłotówWysokaKaczory


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Władysława Jagiełły 9, PL 77-430 Krajenka, tel. (0-67) 263 92 08

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, PL 75-950 Koszalin, P.O. Box 149, tel. (0-94) 342 26 22
2) Archiwum Państwowe, ul. Śniadeckich 31, PL 64-920 Piła, P.O. Box 231, tel. (0-67) 214 13 89

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka  św. Anny, ul. Szkolna 1, PL 77-430 Krajenka, tel. 067/2638351 {Ko: Złotów, fondita / founded }
Parafia
Rzymskokatolicka Trójcy Świętej, ul. Głubczyn 28, PL 77-430 Krajenka, tel. 067/2630722 {Ko: Złotów, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Pila / Families of the Pila Region / Rody Ziemi Pilskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Krajenka / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Krajenka / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Krajenka:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta Krajenka http://www.krajenka.pl/miasto/

Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

 

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003