Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Szlichtyngowa

Distrikto de / County of Wschowa (1905 & 2003)

Grandpolio

Szlichtyngowa

 

Areo / Area / Obszar: 100 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 5.116

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Szlichtyngowa

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 442.12 (Szlichtyngowa) & 442.14 (Przedmoście)
1:50 000: 442.1 (Głogów)
1:100 000: M-33-9/10 (Leszno)
1:200 000: M-33-V (Leszno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Kotla • Sława • Wschowa • Niechlów • Pęcław • Głogów


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, PL 67-407 Szlichtyngowa

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, ul. Pionierów Lubuskich 53, PL 66-002 Stary Kisielin, tel. (0-68) 327 25 88
2) Archiwum Państwowe, ul. Bolesława Chrobrego 32, PL 64-100 Leszno, tel. (0-65) 529-97-56

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, Rynek 28, PL 67-407 Szlichtyngowa, tel. (0-65) 549-23-25 {ZG: Wschowa}
Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny, Zamysłów, PL 67-407 Szlichtyngowa {ZG: Wschowa}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
 


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Wschowa (Fraustadt)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Leszno • Families of the Leszno Region • Rody Ziemi Leszczyńskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

xSerĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Szlichtyngowa / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Szlichtyngowa / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Szlichtyngowa:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

 

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003