Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Września

Distrikto de / County of Września (1905 & 2003)

Grandpolio

Września

 

Areo / Area / Obszar: 222 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 43.596

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Września (Wreschen)

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 423.2 (Września) & 423.4 (Środa Wielkopolska)
1:100 000: N-33-131/132 (Gniezno) & N-33-143/144 (Śrem)
1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Nekla • Czerniejewo • Niechanowo • WitkowoStrzałkowoKołaczkowo MiłosławDominowo


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chopina 9, PL 62-300 Września, tel. (0-61) 436 79 24 uscumgw@poczta.onet.pl

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Kazimierza Królewicza, ul. Słupska 25, PL 62-300 Września, tel. (0-61) 436 26 77 {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. Królowej Jadwigi, ul. Ogrodowa 14, PL 62-300 Września, tel. (0-61) 436 11 16 {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Ducha, ul. Kościuszki 26, PL 62-300 Września, tel. (0-61) 436 27 81 {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzyża, ul. Świętokrzyska 20, PL 62-300 Września, tel. (0-61) 436 15 16 {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 7, PL 62-300 Września, tel. (0-61 436 05 22) {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, Bardo, PL 62-300 Września, tel. (0-61) 438 12 96 {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. , Gozdowo, PL 6 Września, tel. (0-61) (gmina Września) {Gn: , fondita / founded}???
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła, PL 62-309 Grzybowo 34, tel. (0-61) 438 16 91 (gmina Września) {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina Biskupia, ul. Kościelna 37, PL 62-303 Kaczanowo, tel. (0-61) 438 92 07 (gmina Września) {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, ul. ks. Twardego 32, PL 62-301 Marzenin, tel. (0-61) 438 80 84 (gmina Września) {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. , PL 62-304 Nowa Wieś Królewska, tel. (0-61) (gmina Września) {Gn: , fondita / founded} ?

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Wrzesnia (Wreschen)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

PiaseckiRajewicz

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Września / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Września / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Września:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta Stulecie czynu dzieci wrzesińskich http://www.magwil.lt/archiwum/2001/mww5/maj7.htm

Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

Ścieżki po Wrześni http://wfo.wrzesnia-info.com/modules.php/x/name/Sections/sop/printpage/artid/75.html

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003