Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Miłosław

Distrikto de / County of Września (1905 & 2003)

Grandpolio

Miłosław

 

Areo / Area / Obszar: 132 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 10.514

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x • Czeszewo • Czeszewo-Kolonia • Miłosław • Orzechowo •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 423.4 (Środa Wielkopolska) & 433.2 (Jarocin)
1:100 000: N-33-143/144 (Śrem)
1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Krzykosy • Środa Wielkopolska • Dominowo • WrześniaKołaczkowoŻerkówNowe Miasto nad Wartą


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, PL 6 Miłosław, tel. (0-61)

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. , PL 62-320 Miłosław, tel. (0-61) {Gn: Miłosław, fondita / founded} ??
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, ul. Szkolna 2, Czeszewo, PL 62-322 Orzechowo, tel. (0-61) 438 29 87 (gmina Miłosław) {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP, Biechowo 12, PL 62-320 Miłosław, tel. (0-61) 438 28 87{Gn: , fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Wrzesnia (Wreschen)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

DziarskiRajewicz

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Miłosław / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Miłosław / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Miłosław:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

 

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003