Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Kołaczkowo

Distrikto de / County of Września (1905 & 2003)

 

Grandpolio

Kołaczkowo

 

Areo / Area / Obszar: 116 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 6158

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Gałęzowice • Kołaczkowo •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 423.4 (Środa Wielkopolska) & 424.3 (Słupca)
1:100 000: N-33-143/144 (Śrem)
1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Miłosław • Września • Strzałkowo • SłupcaLądek PyzdryŻerków


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, pl, Reymonta 3, PL 62-306 Kołaczkowo, tel. (0-61) 438 53 24

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Apostoła Szymona i Judy Tadeusza, ul. Wrzesińska 22, PL 62-306 Kołaczkowo , tel. (0-61) 438 53 29 {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. Bieganowo, PL 6 , tel. (0-61) (gmina Kołaczkowo) {Gn: , fondita / founded}?
Parafia Rzymskokatolicka św. , Grabowo Królewskie, PL 6 Nowa Wieś Królewska, tel. (0-61) (gmina Kołaczkowo) {Gn: , fondita / founded}???
Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba, PL 62-305 Sokolniki, tel. (0-61) 438 59 52 (gmina Kołaczkowo) {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, Wszembórz, PL 62-306 Kołaczkowo, tel. (0-61) 437 81 69 {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św., Zieliniec, PL 62-306 Kołaczkowo, tel. (0-61) {Gn: , fondita / founded}?

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Wrzesnia (Wreschen)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Kołaczkowo / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Kołaczkowo / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Kołaczkowo:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

 

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003