Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Przemęt

Distrikto de / County of Wolsztyn (2003)
Distrikto de / County of Babimost (1905)

Grandpolio

Przemęt

 

Areo / Area / Obszar: 225 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 13.463

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Biała Góra (Weißberg) • Błotnica (Blotnik also Niedermühleneck) • Górsko (Bergdorf) • Kaszczor (Altkloster) • Mochy (Mauche) • Nowa Wieś (Neudorf also Mühlenneudorf) • Nowy Solec (Silz Hauland) • Olejnica (Ölpoche) • Osłonin (Schleunchen) • Perkowo (Neu Priement also Teichmoor) • Przedmieście (Priementdorf) • Przemęt (Priement alsoWeißberg) • Radomierz (Maiglöckchendorf) • Solec (Silz) • Starkowo (Obermühleneck) • Wieleń now Wieleń Zaobrzański (Fehlen) • Wincentowo (Vincenthorst) • Zaborowo (Unterwalden)

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 432.14 (Mochy), 432.23 (Śmigiel) & 432.32 (Wijewo)
1:50 000: 432.1 (Wolsztyn), 432.2 (Kościan) & 432.3 (Wschowa)
1:100 000: N-33-141/142 (Kościan) & M-33-9/10 (Leszno)
1:200 000: N-33-XXXV (Poznań) & M-33-V (Leszno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Sława • WolsztynRakoniewiceWielichowoŚmigielWłoszakowiceWijewo


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

•  Kluczewo http://www.agrotur.note.pl/ukowola/index.php#wczasy


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Jagiellońska 8, PL 64-234 Przemęt, tel. (0-65) 549 60 71

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Bolesława Chrobrego 32, PL 64-100 Leszno, tel. (0-65) 529-97-56

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Św. Barbary, ul. Kościelna 5, PL 64-033 Bucz (gmina Przemęt) {Po: Śmigiel, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha,
PL 67-416 Kaszczor, tel. 0-65 549-90-89 (gmina Przemęt) {Po: Przemęt, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Kolbego, PL 67-417 Mochy (gmina Przemęt) {Po: Przemęt, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej, Nowy Solec, PL 67-417 Mochy (gmina Przemęt) {Po: Wolsztyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela, ul. Opacka 9, PL 67-418 Przemęt {Po: Przemęt, fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, Siekowo 82a, PL 67-418 Przemęt, tel. (0-65) 549-61-34 {Po: Przemęt, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Babimost (Bomst)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Przemęt / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Przemęt / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Przemęt:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

 

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003