Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Kargowa

Distrikto de / County of Zielona Góra (2003)
Distrikto de / County of Babimost (1905)

Grandpolio

Kargowa

 

Areo / Area / Obszar: 128 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 5.694

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Chwalim (Altreben) • Dąbrówka • Dzwina • Jaromierz Stary Olędry now: Jaromiersko (Alt Jaromierz Hauland) • Kargowa (Karge) • Kargowa (Unruhstadt) • Karszyn • Linie (Liehne) • Nowa Wieś (Neudorf) • Nowy Jaromierz (Neu Jaromierz Hauland) • Oberskie Stare Olędry (Alt Obra Hauland) • Obra Dolna • Przeszkoda (Lusche) • Przylesie (Forstkolonie) • Rothenau • Smolno Małe • Smolno Wielkie • Wielka Wieś (Großdorf) • Wojnowo (Woynowo also Reckenwalde)

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 431.22 (Kargowa), 431.24 (Klenica), 432.11 (Obra) & 432.13 (Świętno)
1:50 000: 431.2 (Sulechów) & 432.1 (Wolsztyn)
1:100 000: N-33-139/140 (Świebodzin)
l:200 000 = N-33-XXXIV (Świebodzin)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Trzebiechów • Sulechów • BabimostSiedlecWolsztyn • Kolsko • Bojadła


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 33, PL 64-220 Kargowa

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, ul. Pionierów Lubuskich 53, PL 66-002 Stary Kisielin, tel. (68) 327 25 88

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha, ul, Marchlewskiego 43, PL 64-220 Kargowa, tel. (0-68) 352-50-15 {ZG: Sulechów}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
 


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Babimost (Bomst)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Kargowa / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Kargowa / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Kargowa:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

 

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003