Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Skoki

Distrikto de / County of Wągrowiec (1905 & 2003)

Grandpolio

Skoki

 

Areo / Area / Obszar: 198 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8575

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Skoki • Szczodrochowo •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 413.1 (Wągrowiec), 413.3 (Oborniki) & 413.4 (Gniezno)
1:100 000: N-33-119/120 (Wągrowiec) & N-33-131/132 (Gniezno)
1:200 000: N-33-XXX (Wągrowiec) & N-33-XXXVI (Gniezno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Murowana Goślina • Rogoźno • Wągrowiec • MieściskoKłeckoKiszkowo


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ciastowicza 11, PL 62-085 Skoki, Poland, tel. (0-61)

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja BPA, ul. Kościelna 7, PL 62-085 Skoki  {Po: Murowana Goślina, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa, Lechlin, PL 62-085 Skoki, tel. (0-67) {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka, Raczkowo, PL 62-285 Popowo Kościelne, tel. (0-67) (gmina Skoki) {Gn: , fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Wagrowiec (Wongrowitz)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Pila / Families of the Pila Region / Rody Ziemi Pilskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Skoki / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Skoki / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Skoki:

Grzegorz Worsztynowicz http://radikaro.worsten.org (Wasielewski)


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

 

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003