Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Mieścisko

Distrikto de / County of Wągrowiec (1905 & 2003)

Grandpolio

Mieścisko

 

Areo / Area / Obszar: 136 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 5896

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Mieścisko

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 413.1 (Wągrowiec), 413.2 (Żnin) & 413.4 (Gniezno)
1:100 000: N-33-119/120 (Wągrowiec)
1:200 000: N-33-XXX(Wągrowiec)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Skoki • Wągrowiec • Damasławek • Janowiec WielkopolskiMieleszynKłecko


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, pl. Powstańców Wlkp. 13, PL 62-290 Mieścisko, Poland, tel. (0-61) 427 80 01 w. 123

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka, PL 62-290 Mieścisko, tel. (0-67) {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka, Podlesie Kościelne, PL 62-290 Mieścisko, tel. (0-67) {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka, PL 62-285 Popowo Kościelne, tel. (0-67) (gmina Mieścisko) {Gn: , fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Wagrowiec (Wongrowitz)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Pila / Families of the Pila Region / Rody Ziemi Pilskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Mieścisko / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Mieścisko / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Mieścisko:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

 

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003