Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Śrem

Distrikto de / County of Śrem

Grandpolio

Śrem

 

Areo / Area / Obszar: 206 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 39.909

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Barbarki • Binkowo (Berganger) • Błociszewo (Blociszewo also Moorau) • Bodzyniewo (Stammdorf) • Borgowo (Bitterfeld) • Bystrzek (Bystrzek Hauland also Wieceneck) • Dalewo • Dąbrowa (Dombrowo also Eichenstein) • Dobczyn (Guttenberg), Góra (Gora also Glückshöhe) • Grobelka, Grodzewo (Eichenstein) • Grzymisław (Grimsleben) • Jeleńczewo • Kadzewo (Köhlerhof) • Kaleje (Karlsruh) • Kawcze • Kotowo • Krzyżanowo (Kreuzfelde) • Łęg (Leng also Lengfeld) • Luciny (Lucin also Luzienhagen) • Marianowo • Marszewo • Matuszewo • Mechlin (Waldheim) • Mórka (Murka also Moorfelde) • Niesłabin (Niederau) • Nochówko (Nochauer Hauland) • Nochowo (Nochau) • Orkowo (Orkau) • Ostrowo (Osterrode) • Pełczyn (Pelsen) • Pełczyn [grange] (Pellberg) • Psarskie (Wartheblick) • Pucołowo (Brunnen) • Pysząca (Pyszonca also Tonfelde) • Pysząca [grange] (Sansberg), Rudunek (formerly Radunek) • Skrobacz (Skrobaczmühle) • Sosnowiec (Erlental) • Szymanowo (Seedorf) • Śrem (Schrimm) • Tesiny (Tesin) • Wirginowo (Windsau) • Wójtostwo • Zbrudzewo (Oberau)

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000 =  223.33 (Mosina Pd)
1:50 000 = 423.3 (Mosina) & 433.1 (Śrem)
1:100 000 = N-33-141/142 (Kościan) & N-33-143/144 (Śrem)
1:200 000 = N-33-XXXV & N-33-XXXVI

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: CzempińBrodnicaKórnikZaniemyślKsiąż WielkopolskiDolskKrzywiń


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, pl. 20 Października 1, PL 63-100 Śrem, tel. (0-61)

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Błog. Michała Kozala B. i M., os. Helenki, PL 63-100 Śrem {Po: Śrem, fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusa, ul. Kilińskiego 23, PL 63-100 Śrem, tel. (0-61) 283-43-58, 283-48-10, fax w. 38, e-mail: parnsj@archpoznan.org.pl , www.nsj.srem.pl {Po: Śrem, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Wniebowziętej, ul. Farna 9, PL 63-100 Śrem  {Po: Śrem, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Ducha, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, PL 63-100 Śrem, tel. (0-61) 283-06-09 {Po: Śrem, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła, ul. Kasztanowa 2, Błociszewo, PL 63-111 Manieczki (gmina Śrem)  {Po: Śrem, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha, PL 63-105 Dalewo (gmina Śrem) {Po: Krzywiń, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Wniebowziętej, Mórka, PL 63-105 Dalewo (gmina Śrem) {Po: Śrem, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Srem (Schrimm)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

AdamczykBrzozowskiKlaczyk / KlakLabrzycki / ŁabrzyckiNaskrętSzczepaniakWorsztynowicz

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

Edward : a1b16b17b18b19b20b21b23b24b25b26b28b29b30b31

Grzegorz: a1b16b17b20b21b22b23b24b25b26b27b28b29b30b31

Natalia: a1b24b25b26b27b28


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Śrem / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Śrem / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Śrem:

 (Nowakowski, Szczepaniak, Szydłowski, Worsztynowicz, Żeberski)

Edward Wojtakowski  http://www.wroclaw.dialog.net.pl/praulo (Adamczyk, Brzozowski, Labrzycki / Łabrzycki, Szczepaniak)

Grzegorz Worsztynowicz http://radikaro.worsten.org (Adamczyk, Brzozowski, Labrzycki / Łabrzycki, Szczepaniak)


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Miejski Portal Internetowy (de, en, fr & pl) http://www.srem.pl/
The community of Śrem (de, en & pl) http://www.ta.pl/_wczasy/_wielkopolskie/unia/srem_a.html 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NSJ w Śremie http://www.nsj.srem.pl/
Panorama miast: Śrem http://www.panorama-miast.com.pl/35/html/srem.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003