Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Słupca

Distrikto de / County of Słupca

Grandpolio

Słupca

 

Areo / Area / Obszar: 10 + 145 = 155 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 14.886 (city) + 9.149 (country) = 24.035

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x • Kamień • Niezgoda • Słupca •

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 424.1 (Witkowo) & 424.3 (Słupca)
1:100 000: N-33-131/132 (Gniezno), N-33-143/144 (Śrem) & N-34-133/134 (Konin)
1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno) & N-34-XXXI (Konin)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Strzałkowo • Powidz • Ostrowite • Kazimierz BiskupiGolinaLądek


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pułaskiego 21, PL 62-400 Słupca, tel. (0-63) 275 25 55 w. 107

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 3, PL 62-400 Słupca, (0-63) 277 13 07, e-mail: Slupca.Wawrzyniec@diecezja.wloclawek.pl  {Wł: Słupca, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka
św. Leonarda, ul. Sienkiewicza 11, PL 62-400 Słupca, tel. (0-63) , e-mail: parleonarda@poczta.onet.pl {Wł: Słupca, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka
Bł. Michała Kozala BM, ul. Podbipięty 9, PL 62-400 Słupca, tel. (0-63) 275 13 62 {Wł: Słupca, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, PL 62-424 Cienin Kościelny, tel. (0-63) 277 20 08 (gmina Słupca) {Wł: Golina, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka
św. Bartłomieja, Koszuty Małe 5, PL 62-400 Słupca, tel. (0-63) 277 25 35 {Wł: Słupca, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Kowalewo Opactwo 2, PL 62-400 Słupca, tel. (0-63) 275 16 03 {Wł: Słupca, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka
św. Mikołaja, Młodojewo, PL 62-400 Słupca, tel. (0-63) 275 71 25 {Wł: Słupca, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek, Poland (tel. 231 11 12 {centrex 315})


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Slupca

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Konin / Families of the Konin Region / Rody Ziemi Konińskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Słupca / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Słupca / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Słupca:

Paulina Kwaśna (Walerczyk, Wyrzucki)


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003