Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Rawicz

Distrikto de / County of Rawicz

Grandpolio

Rawicz

 

Areo / Area / Obszar: 134 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 29.431

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x • Dąbrówka • Konarzewo • Rawicz • Ugoda • Załęcze • Zielona Wieś •

Loĝloko Poŝta
kodo
Loĝan
-taro
Latitudo
Longitudo
Alt.
m.
Distrikto
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
                 
Dąbrówka 63-900              
                 
                 
Konarzewo 63-900       Rawicz Bojanowo Łaszczyn Rawicz
                 
                 
Rawicz (Rawitsch)

63-900

      Rawicz Rawicz Rawicz Rawicz
                 
                 
Szymanowo
(Friedrichsweiler)
63-900       Rawicz Rawicz Rawicz Rawicz
Ugoda 63-903       Rawicz Rawicz Zielona Wieś Pakosław
                 
Załęcze 63-900              
Zielona Wieś
(Gründorf)
63-903       Rawicz Rawicz Zielona Wieś Rawicz
                 

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000 =  442.24 (Trzebosz), 443.13 (Rawicz), 442.42 (Wąsosz) & 443.31 (Korzeńsko)
1:50 000 = 442.2 (Góra), 443.1 (Rawicz), 442.4 (Wąsosz) & 443.3 (Żmigród)
1:100 000 = M-33-21/22 (Lubin)
l:200 000 = M-33-V (Leszno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Wąsosz • Bojanowo • Poniec • Miejska GórkaPakosławŻmigród


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, PL 63-900 Rawicz, tel. (0-65) 545 23 88

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Bolesława Chrobrego 32, PL 64-100 Leszno, tel. (0-65) 529-97-56

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10, PL 63-900 Rawicz, tel. 0-65 545-20-20, e-mail: rawiczchk@archpoznan.org.pl , www.videa.com.pl/christerex  {Po: Rawicz}
Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli, ul. Ignacego Buszy 3a, PL 63-900 Rawicz, tel. 0-65 545-20-66 {Po: Rawicz, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja AP, ul. Kilińskiego 33, PL 63-900 Rawicz-Sarnowa  {Po: Rawicz, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina, Łaszczyn 30, PL 63-900 Rawicz, tel. 0-65 545-27-21 {Po: Rawicz, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny, PL 63-904 Słupia Kapitulna, tel. 0-65 545-14-77 (gmina Rawicz) {Po: Rawicz, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana, PL 63-903 Zielona Wieś, tel. (0-65) 545-12-77 (gmina Rawicz) {Po: Rawicz, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Rawicz (Rawitsch)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Leszno • Families of the Leszno Region • Rody Ziemi Leszczyńskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Rawicz / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Rawicz / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Rawicz:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Community of Rawicz  http://serwis.leszczynskie.net/cgi-bin/gmin08.cgi (pl)
Rawicz http://www.videa.pl/christerex/rawicz.html
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003