Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Tarnowo Podgórne

Distrikto de / County of Poznań
Distrikto de / County of Poznań-Zachód (1905)

Grandpolio
Greater Poland

Tarnowo Podgórne

 

Areo / Area / Obszar: 101 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 14.307

Loĝlokoj / Places / Miejscowości:  Baranowo (Bocksberg) • Batorowo • Ceradz Kościelny (Ceradz Kirchlich, Westerkamp) • Chyby (Hiebingen) • Edmundowo (Edmundshof) • Góra (Gurten) • Jankowice (Johannesbach) • Karolewo (Karlshof) • Kokoszczyn (Kochfeld) • Lusówko (Lussowko, Klein Liebenau) • Lusowo (Luddowo, Gross-Liebenau) • Marianowo • Otowo (Ottowo, Otterburg) • Przeźmierowo • Rozalin (Vorwerk Roda) • Rumianek (Runkeln) • Sady (Baumgarten) • Sierosław (Schierau) • Sobiesiernie = Batorowo (Ober Langenau) • Swadzim (Schwanen) • Tarnowo = Tarnowo Podgórne (Schlehen) • Wysogotowo (Wyssogotowo, Hochdorf)

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 422.22 (Przeźmierowo) & 422.24 (Dopiewo)
1:50 000: 422.2 (Buk)
1:100 000: N-33-129/130 (Poznań)
1:200 000: N-33-XXXV (Poznań)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Kaźmierz • Rokietnica • PoznańDopiewoBukDuszniki


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, PL 6 Tarnowo Podgórne, tel. (0-61)

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, ul. Poznańska 92, PL 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 814-64-36 {Po: Przeźmierowo, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BPA, Ceradz Kościelny, PL 64-553 Grzebienisko (gmina Tarnowo Podgórne) {Po: Buk, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Spokojna 63/65, Baranowo, PL 62-081 Przeźmierowo, tel. 816-12-48 (gmina Tarnowo Podgórne) {Po: Przeźmierowo, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi i Św. Jakuba AP., Lusowo, PL 62-080 Tarnowo Podgórne {Po: Przeźmierowo, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Antoniego Padewskiego, ul. Kościelna 44, PL 62-081 Przeźmierowo, tel. 814-22-01 (gmina Tarnowo Podgórne) {Po: Przeźmierowo, fondita / founded } 

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Poznan-West (Posen West)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Tarnowo Podgórne / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Tarnowo Podgórne / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Tarnowo Podgórne:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003