Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Pobiedziska

Distrikto de / County of Poznań
Distrikto de / County of Poznań-Wschód [Ost] (1905)

Grandpolio

Pobiedziska

 

Areo / Area / Obszar: 189 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 15.087

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Barcinek (Immenstedt) • Bednary (Bednary Kolonie, alsoTonndorf) • Biskupice (Biskupitz also Konradsau) • Bociniec (Lichtenfelde) • Borówko (Waldstein) • Bugaj (Adolfsruh) • Czachurki (Steinhof) • Główna (Glowno bei Pudewitz also Lauterbach) • Gołuń (Golun Hauland also Goldenau) • Góra (Hohenfurt) • Jankowo (Wengersdorf) • Jerzykowo (Jenthental) • Jerzyn (Bitterfeld) • Jerzyn (Gersin) • Kocanowo (Kronau) • Kociałkowa Górka (Kocialkowagorka also Kesselberg) • Kołata (Kolatta also Ranfhof) • Kołatka (Mariengrund) • Kowalskie (Eichenhof) • Krześlice (Dreilinden) • Kuracz (Kuraczmühle also Hahnenmühle) • Łagiewniki (Lagiewnik bei Pudewitz also Lägeldorf) • Latalice (Alswede) • Nadrożno (Eckwege) • Nowa Górka (Neugorka also Blumental) • Olszak (Olschak Mühle also Erlenbruch) • Podarzewo (Kornfeld) • Podarzewskie Holendry, now: Podarzewice (Podarzewo Hauland also Kornfeld Hauland) • Polska Wieś (Forbach) • Pomarzanki (Neuen) • Pomarzanowice (Adlerhorst) • Promienko (Fichtenwalde) • Promno (Wildgarten) • Pruszewiec (Pruschewitz also Preussisch Hauland) • Skorzęcin (Skorzencin also Schanze) • Stara Górka (Altgorka also Moorhausen) • Stęszewice (Tannenhorst) • Stęszewko (Stenschewko also Walramsdorf) • Stęszewko Leśne (Schimmelwald) • Tuczno • Uzarzewo-Huby (Usarzewo Hauland) • Wagowo (Utenhagen) • Węglewo (Wenglewo Dorf also Köhlersfelde) • Węglewskie Holendry, now: Węglewko (Wenglewo Hauland alsoKöhlersfelde Hauland) • Wójtostwo (Waldsee) • Wronczyn (Rabenhorst) • Wronczyńskie Holendry, now: Wronczynek (Wronczyn Hauland also Krähwinkel Abbau) • Zbierkowo (Zberkowo also Sandberg) • Zielonka, Nadleśnictwo (Grünheide, Oberförsterei) • Złotniczki (Zlotnik also Güldenhof)

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 413.3 (Oborniki), 413.4 (Gniezno), 423.1 (Poznań) & 423.2Września)
1:100 000: N-33-131/132 (Gniezno)
1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Swarzędz • Czerwonak • Murowana Goślina ��� KiszkowoŁubowoCzerniejewoNeklaKostrzyn


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kościuszki 4, PL 62-010 Pobiedziska, tel. (0-61) 817 70 11 w. 22

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła, ul. Gnieźnieńska 2, PL 62-010 Pobiedziska, tel. (0-61) 817 71 12 {Gn: Pobiedziska, fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. , ul. Wierzbowa 37/39, PL 62-010 Pobiedziska, tel. (0-61) 817 75 49 {Gn: Pobiedziska, fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. , Węglewo, PL 62-010 Pobiedziska, tel. (0-61) {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka św. , Wronczyn, PL 62-010 Pobiedziska , tel. (0-61) {Gn: , fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Poznan-East (Posen Ost)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Pobiedziska / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Pobiedziska / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Pobiedziska:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003