Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Pleszew

Distrikto de / County of Pleszew

Grandpolio

Pleszew

 

Areo / Area / Obszar: 180 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 29.983

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Baranów • Baranówek • Borucin • Bógwidze (Bugwitz) • Bronów (Brunow) • Brzezie • Chorzew • Chrzanów • Cieśle • Dobra Nadzieja (Gutehoffnung) • Folusz (Foluschmühle) • Grodzisko • Janków • Józefina (Josephine) • Karczemka • Korzkwy • Kotarby • Kowalew • Kuczków • Lenartowice (Lenartowitz) • Lubomierz • Ludwina • Łaszew (Laßew) • Malinie [now part of Pleszew] • Marszew (Marschew) • Nowa Wieś (Neudorf) • Pacanowice (Pacanowitz) • Pardelak • Piekarzew • Pleszew (Pleschen) • Prokopów • Rokutów • Sowina • Sowina Błotna, formerly Sowińskie Olędry (Eulendorf) • Suchorzew • Sulęcin (Sulencin) • Taczanów • Tomaszew (Tomaschew) • Turowy • Zawady • Zawidowice (Zawidowitz) • Zielona Łąka (Grünewiese)

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000:  433.4 (Koźmin) & 434.3 (Pleszew)
1:100 000:  M-33-11/12 (Krotoszyn)
l:200 000:  M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Dobrzyca • Kotlin • Czermin • ChoczGołuchówRaszków


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, PL 63-300 Pleszew, tel. (0-62) 742 83 32

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Zbawiciela, PL 63-300 Pleszew  {Kl: Pleszew, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, PL 63-300 Pleszew  {Kl: Pleszew, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana, PL 63-300 Pleszew  {Kl: Pleszew, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Rozesłania Świętych Apostołów, Brzezie, PL 63-300 Pleszew {Kl: Pleszew, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, Grodzisko n. Prosną, PL 63-305 Broniszewice (gmina Pleszew) {Kl: Czermin, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja, PL 63-325 Kowalew (gmina Pleszew) {Kl: Pleszew, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina Bpa, PL 63-324 Kuczków  (gmina Pleszew) {Kl: Pleszew, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Wniebowziętej, Lenartowice, PL 63-300 Pleszew {Kl: Pleszew, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Korony Polskiej, Nowa Wieś, PL 63-300 Pleszew  {Kl: Dobrzyca, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego i św. Michała Arch, Sowina, PL 63-326 Bronów (gmina Pleszew) {Kl: Pleszew, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno, Poland


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Pleszew (Pleschen)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

BursztynowiczKaczmarekKozikSkowroński

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

Edward : a1b16b17b18b19b20b21b23b24b25b26b28b29b30b31

Grzegorz: a1b16b17b20b21b22b23b24b25b26b27b28b29b30b31


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Pleszew / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Pleszew / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Pleszew:

Edward Wojtakowski http://www.wroclaw.dialog.net.pl/praulo (Kaczmarek, Kozik)

Grzegorz Worsztynowicz http://radikaro.worsten.org (Kaczmarek, Kozik)


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Serwis Internetowy miasta i gminy Pleszew http://www.pleszew.pl/  (pl, de, en, fr)
The city of Pleszew http://www.panorama-miast.com.pl/23/html/rzetelni.htm
Kościół św. Floriana http://www.info.kalisz.pl/Grafika/IMG067.HTM
Pleszew post-cards http://www.muzeum-pleszew.isnet.pl/w0301.htm
Nasza Wielkopolska: Pleszew http://www.wielkopolska.i.media.pl/miasta_i_gminy/Pleszew/charakterystyka.htm
Pleszew county flag and coat of arms http://fotw.unislabs.com/flags/pl-wp-pl.html
Baza Gmin: Pleszew http://www.pleszew.bazagmin.pl/
Pleszew Narrow Railway  http://www.cleeve.com/pleszew/  & http://www.narrowrail.com/pleszew/
Liceum Ogólnokształcące http://www.ids.poznan.pl/lopl/historia.html
Zespół Szkół Technicznych http://www.zsz-pleszew.pl/
OSiR Pleszew http://www.osir.isnet.pl/
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003