Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Gizałki

Distrikto de / County of Pleszew
Distrikto de / County of Słupca (1905)

Grandpolio

Gizałki

 

Areo / Area / Obszar: 109 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 4668

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Biała Królikowska • Białobłoty • Czołnochów • Dziewin Duży • Gizałki • Gizałki-Las • Górki Tomickie • Kociołki • Kolonia Ostrowska (formerly Holendry Ostrowskie) • Krzyżówka • Leszczyca • Młynek Tomicki • Nowa Wieś • Obory • Obory-Kolonia • Orlina Duża • Orlina Mała • Ruda Wieczyńska • Studzienka • Szymanowice • Śnietnia • Świerczyna • Tomice • Tomice-Las • Toporów • Wierzchy • Wronów

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000:  433.2 (Jarocin) & 434.1 (Rychwał)
1:100 000:  N-33-143/144 (Śrem)
1:200 000:  N-33-XXXVI (Gniezno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy:  ŻerkówPyzdryZagórówGrodziecChoczCzermin


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kaliska 23, PL 63-308 Gizałki, tel. (0-62) 741 15 17 w.115

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, Szymanowice 5, PL 63-308 Gizałki {Wł: Zagórów, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek, Poland (tel. 231 11 12 {centrex 315})


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Slupca

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Rogacki

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Gizałki / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Gizałki / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Gizałki:

  (Rogacki) http://www.rogacki.prv.pl


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Gmina Gizałki http://www.gizalki.wokiss.pl/  & http://www.gizalki.bazagmin.pl/
Community of Gizałki http://www.gizalki.wokiss.pl/index_en.htm  (en)
Gemeinde Gizałki http://www.gizalki.wokiss.pl/index_de.htm  (de)
La Commune de Gizałki http://www.gizalki.wokiss.pl/index_fr.htm (fr)
Gizałki http://www.wokiss.pl/cgi-bin/Swiatowid.cgi?LANG=PL&miejscowosc=Gizalki (pl)
Dom konstrukcji ryglowej (Gizałki) http://www.info.kalisz.pl/grafika/images/IMG025.jpg
Gimnazjum Gizałki http://www.ids.poznan.pl/gmg/
The village of Białobłoty http://www.bialobloty1.republika.pl/
Gimnazjum Białobłoty http://republika.pl/gim_bialobloty/
Szkoła Podstawowa Białobłoty http://republika.pl/sp_bialobloty/
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003