Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Dobrzyca

Distrikto de / County of Pleszew
Distrikto de / County of Krotoszyn & Pleszew (1905)

Grandpolio

Dobrzyca

 

Areo / Area / Obszar: 115,51 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8.300

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Augustynów • Czarnuszka • Dobrzyca • Fabianów • Galew • Gustawów • Izbiczno • Kaczyniec • Karmin • Karminiec • Klonowo • Koźminiec (Dt. Koschmin Hld.) • Lutynia • Marianów • Nowy Karmin • Nowy Świat (Neuwelt) • Olesie • Polskie Olendry • Ruda • Sośnica • Sośniczka (Sosnica Hld.) • Strzyźew • Trzebin • Trzebowa

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000:  433.4 (Koźmin)
1:100 000:  M-33-11/12 (Krotoszyn)
1:200 000: M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Koźmin • Jarocin • Kotlin • PleszewRaszkówKrotoszynRozdrażew


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 14, PL 63-330 Dobrzyca, tel. (0-62) 741 30 13

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Tekli, PL 63-330 Dobrzyca  {Kl: Dobrzyca, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Barbary, Karmin, PL 63-331 Koźminiec (gmina Dobrzyca) {Kl: Dobrzyca, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Wniebowziętej, Lutynia, PL 63-330 Dobrzyca {Kl: Dobrzyca, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny, PL 63-332 Sośnica (gmina Dobrzyca) {Kl: Dobrzyca, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
1) Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)
2) Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno, Poland


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Krotoszyn (Krotoschin) & Pleszew (Pleschen)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

BursztynowiczJuszczakowski  • KarasińskiMikołajewski

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

Edward : a1b16b17b18b19b20b21b23b24b25b26b28b29b30b31

Grzegorz: a1b16b17b20b21b22b23b24b25b26b27b28b29b30b31


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Dobrzyca / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Dobrzyca / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Dobrzyca:

 (Orpel) http://www.mipolonia.net/view/christian.htm

Edward Wojtakowski http://www.wroclaw.dialog.net.pl/praulo (Mikołajewski)

Grzegorz Worsztynowicz http://radikaro.worsten.org (Mikołajewski)

Gerd Wyrwas  http://www.wyrwas-familie.de/index.htm (Wyrwas)


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Gmina Dobrzyca http://www.dobrzyca.bazagmin.pl/
Pałac w Dobrzycy http://www.info.kalisz.pl/Dobrzyca/
Muzeum w Dobrzycy http://www.zabytki.pl/sources/muzea/d/dobrzyca.html
A plan for the freemasonry museum in Dobrzyca  http://www.wlnp.pl/1,%20Summaries,%20Dobrzyca.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003