Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


La familio Bursztynowicz
The Bursztynowicz family

Grandpolio

Czermin

La familia nomo Bursztynowicz en Pollando je la 31-a decembro 1990: 350 individuoj. En iamaj vojevodioj de:
The Bursztynowicz surname in Poland at 31st December 1990:
 350 individulas. In former Provinces of:

Kalisz: 69
Skierniewice: 66
Katowice: 30
Gorzów: 21
Zielona Góra: 19
Wrocław: 17
Warszawa: 15
Gdańsk: 13
Łódź: 13
Szczecin: 13
Elbląg: 12
Bydgoszcz: 10
Słupsk: 9
Sieradz: 8
Koszalin: 7
Legnica: 5
Olsztyn: 4
Płock: 4
Siedlce: 4
Poznań: 3
Częstochowa 2
Wałbrzych: 2
Jelenia Góra: 1
Kielce: 1

Opole: 1
Włocławek: 1 

Aliaj linioj kaj branĉoj de la familio Bursztynowicz / Other lines and branches of the Bursztynowicz Family DobrzycaGołuchówJarocinKotlinOstrów WielkopolskiOstrzeszówPleszewŻerków

Al sama gento apartenas ankaŭ ĉiuj familioj kun la nomoj / To the very same family are bilonging also all Worsztynowicz, Orsztynowicz, Osztynowicz, Ostynowicz, Orstynowicz & Ostanowicz families.


edziĝoj / marriages 1801-1850

Stanisław Worsztynowicz alias Bursztynowicz (szewc / shoemaker, filo de / son of Jan Worsztynowicz & Ewa Sokołowska)
* 03.12.1786 Dobrzyca, † ?
I ∞ antaŭ / before 1823 al / to
Elżbieta Płonkiewicz (filino de / daughter of )
* ?, † ?
infanoj / children:
1. Jan Bursztynowicz * 22.06.1823 Pieruszyce, † ?, ∞ 28.04.1861 Pleszew  al / to Urszula Dąbkiewicz
2. Stanisław Bursztynowicz * 23.05.1826 Pieruszyce, † 13.03.1837 Pleszew
II ∞ 30.01.1831 Pleszew al / to
Marianna Wojtyńska I voto Kordylasińska (filino de )
* 1802, † ?
infanoj / children:
1. Szymon Bursztynowicz * 26.10.1831 Pieruszyce, † 02.07.1836 Pleszew
2. Magdalena Bursztynowicz * 25.05.1838 Pleszew


edziĝoj / marriages 1851-1900

xxx


edziĝoj / marriages 1901-1920

x

Genealogio de la gento Wurst (Wurster, Worsztynowicz, Bursztynowicz)
Genealogie rodu Wurstů (Wursterů, Worsztynowiczů, Bursztynowiczů)
Genealogie der Sippe Wurst (Wurster, Worsztynowicz, Bursztynowicz)
Genealogy of the Wurst (Wurster, Worsztynowicz, Bursztynowicz) Family
Genealogia Rodu Wurstów  (Wursterów, Worsztynowiczów, Bursztynowiczów)

retejoj:
http://worsten.free.ngo.pl/ & http://wurst.worsten.org


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003