Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Piła

Distrikto de / County of Piła
Distrikto de / County of Chodzież (1905)

Grandpolio

Piła

 

Areo / Area / Obszar: 103 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 76.709

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Piła

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 402.2 (Piła) & 403.1 (Wyrzysk)
1:100 000: N-33-105/106 (Piła)
1:200 000: N-33-XXIX (Piła)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Szydłowo • Krajenka • Kaczory • UjścieTrzcianka


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, pl. Staszica 10, PL 64-920 Piła, tel. (0-67) 210 42 71  ra@um.pila.pl

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. Śniadeckich 31, PL 64-920 Piła, P.O. Box 231, tel. (0-67) 214 13 89

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, ul. Złota 1, PL 64-920 Piła, tel. 067/2132701 {Ko: Piła, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego, ul. Śniadeckich 90, PL 64-920 Piła, tel. 067/2138848 {Ko: Piła, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego, ul. Ludowa 20, PL 64-920 Piła, tel. e-mail pila@kapucyni.pl, (067) 3511262 parafia {Ko: Piła, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Bosko, ul. Libelta 3, PL 64-920 Piła, tel. 067/2130642 {Ko: Piła, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny, ul. J. Korczaka 79, PL 64-920 Piła, tel. 067/2136971 {Ko: Piła, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Rafała Kalinowskiego, Aleja Niepodległości 148, PL 64-920 Piła, tel. 067/2154686 {Ko: Piła, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Kostki, ul. Browarna 13, PL 64-920 Piła, tel. 067/2131632 {Ko: Piła, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Świętej Rodziny, ul. Św. Jana Bosko 1, PL 64-920 Piła, tel. 067/3516775 {Ko: Piła, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Chodziez (Kolmar)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Pila / Families of the Pila Region / Rody Ziemi Pilskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Piła / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Piła / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Piła:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003