Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Mikstat

Distrikto de / County of Ostrzeszów

Grandpolio

Mikstat


Areo / Area / Obszar
: 87 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 6.357

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Biskupice Zabaryczne • Dąbrowa (Dombrowo) • Drabęty (Drabanty) • Drożdżyny • Dwór (Vorwerk) • Fluder • Hanobry • Helenów • Jabłońskie • Kabas • Kaliszkowice Kaliskie (Kaltenborn) • Kaliszkowice Ołobocki (Kaliszerheide) • Kania • Kędziory (Kendziory) • Kobyle • Komorów • Komorów Pustkowie • Kotłów • Kozaki • Mikstat • Niewrzędzkie (Niewrzonckie) • Pazdyk • Piaski • Piwonie • Polaki (Polaky) • Przedborów (Vorwalden) • Pustkowie • Rekińce • Roguszna • Siedlec • Ulrykowo (Ulrychów, Masłowszczyzna, Ulrikenfeld) • Wąstry • Westna, Wielowieś Nadleśnictwo (Oberfst. Ant. Grenzheide) • Wygony • Wywozy• Zagórze

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 444.32 (Mikstat) & 444.34 (Grabów n. Prosną) [only part of the community]
1:50 000: 444.3 (Ostrzeszów)
1:100 000: M-33-23/24 (Ostrów Wielkopolski) & M-34-13/14 (Sieradz)
1:200 000: M-33-VI (Ostrów Wielkopolski) & M-34-I(Kalisz)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Przygodzice • Sieroszewice • Grabów nad Prosną • Ostrzeszów


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Krakowska 17, PL 63-510 Mikstat, tel. (0-62) 731 00 43

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy, PL 63-510 Mikstat {Kl: Mikstat, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego, Kaliszkowice Kaliskie, PL 63-510 Mikstat {Kl: Mikstat, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP, Kotłów, PL 63-510 Mikstat {Kl: Mikstat, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Idziego, Przedborów, PL 63-510 Mikstat {Kl: Mikstat, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Ostrzeszów (Schildberg)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Mikstat / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Mikstat / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Mikstat:

Błażej Zając zajac_gac@poczta.onet.pl : Bąk, Bodył. Fogel, Gąsiorek, Gruszczyński, Iwański, Jański, Jarosz, Karbowski, Kołodziej, Kruszyna, Krzywański, Modrzyński, Nędzyński, Pacyna, Polak, Rycerski, Rzeźnik, Siankiewicz, Stasierski, Staś, Świerkowski, Vogel, Waloszczyk, Wolnaszek, Zimoch, Zwiernik

Günter Mielczarek http://www.mielczarek.de : Korpys


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Mikstat w Internecie (Strona internetowa Towarzystwa Przyjacół Ziemi Mikstackiej) http://www.pnet.pl/~baeim/MIKSTAT/
Mikstat - Kościół św. Rocha http://www.info.kalisz.pl/grafika/IMG052.HTM
Szkoła Podstawowa w Mikstacie http://www.republika.pl/mikstat_szkola/
Nadleśnictwo Przedborów http://przedborow.lasypanstwowe.poznan.pl/
Odpust św. Rocha http://www.pnet.pl/~baeim/MIKSTAT/roch.htm
Plener rodzinny - Mistat 2002 http://zbyszek.strefa.pl/mikstat/index.html
Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Mikstat Las http://www.mikstat-las.pl/index.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003