Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Gmina
Sieroszewice

Distrikto de / Powiat Ostrów Wielkopolski

Grandpolio

Sieroszewice

 

Areo / Area / Obszar: 164 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 9.753

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Sieroszewice

 

Bibianki (73)

· Biernacice (124)

· Bilczew (54)

· Kania (69)

· Latowice (657)

· Masanów (682)

· Namysłaki (203)

· Ołobok (733)

· Parczew (607)
· Psary (858-168=690)

· Raduchów (101)

· Rososzyca (985)

· Sieroszewice (1241)

· Sławin (278)

· Strzyżew (1069)

· Westrza (340)

· Wielowieś (1226)

· Zamość (429)
(liczba mieszkaców)

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000:  444.12 (Kalisz), 444.14 (Wielowieś Klasztorna) & 444.32 (Mikstat) [only part of the community]
1:50 000:  444.1 (Kalisz), 444.3 (Ostrzeszów)
1:100 000: M-33-23/24 (Ostrów Wielkopolski) & M-34-13/14 (Sieradz)
l:200 000:  M-33-VI ( Ostrów Wielkopolski) & M-34-I (Kalisz)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Przygodzice • Ostrów Wielkopolski • Nowe Skalmierzyce • Godziesze WielkieBrzezinyKraszewiceGrabów n. ProsnąMikstat


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ostrowska 65, PL 63-405 Sieroszewice, tel. (0-62) 739 60 76 sieroszewice_g@info.wokiss.pl

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka MB Częstochowskiej, Latowice, PL 63-405 Sieroszewice {Kl: Ołobok, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Ewangelisty, PL 63-406 Ołobok (gmina Sieroszewice) {Kl: Ołobok, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Marka Ewangelisty, Rososzyca, PL 63-405 Sieroszewice {Kl: Ołobok, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca, PL 63-408 Wielowieś Klasztorna (gmina Sieroszewice) {Kl: Grabów, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Ostrów (Ostrowo)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej

Regiona genealogia esplorado • Regionalne badania genealogiczne: Ostrów Wielkopolski


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Sieroszewice / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Sieroszewice / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Sieroszewice:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Informator Urzędu Gminy http://www.sieroszewice.pl/start.htm
Powiat ostrowski i okolice http://www.galeria.i365.pl/
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003