Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Gmina
Nowe Skalmierzyce

Distrikto de / Powiat Ostrów Wlkp.

Grandpolio

Nowe Skalmierzyce

 

Areo / Area / Obszar: 139,7 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 16.343

Loĝlokoj / Places / Miejscowości:

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
Biskupice            
Biskupice Ołoboczne            
Boczków            
Chotów            
Cierniak            
Czachory            
Dobrzec            
Droszew            
Eliżanki            
Fabianów            
Gałązki Małe            
Gałązki Wielkie            
Glapiniec            
Głuski            
Gniazdów            
Gostyczyna            
Kościuszków            
Kotowiecko            
Kowalówek            
Kurów            
Kwiatkówek            
Leonardów            
Leziona            
Mączniki            
Miedzianów            
Miedzianówek            
Morawin            
Nowe Skalmierzyce            
Ociąż ??            
Osiek            
Pawłów            
Pawłówek            
Piekart            
Podkoce
Skalmierzyce            
Strzegowa            
Śliwniki            
Śmiłów            
Trkusów            
Węgry            
Zabłocko            
Zabory            
Zakrzewki            
Żakowice            

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000:  444.12 (Kalisz) & 444.14 (Wielowieś Klasztorna) [only part of the community]
1:50 000:  444.1 (Kalisz)
1:100 000: M-33-11/12 (Krotoszyn), M-34-1/2 (Kalisz) & M-34-13/14 (Sieradz)
1:200 000:  M-33-VI (Ostrów Wielkopolski) & M-34-I (Kalisz)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Ostrów WielkopolskiGołuchówKaliszGodziesze WielkieSieroszewice


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ostrowska 8, Skalmierzyce, PL 63-460 Nowe Skalmierzyce, tel. (0-62) 762 12 29

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Bożego Ciała, PL 63-460 Nowe Skalmierzyce {Kl: Ołobok, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Ap., Biskupice Ołoboczne, PL 63-461 Ociąż (gmina Nowe Skalmierzyce) {Kl: Ołobok, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, Droszew, PL 63-451 Kotowiecko (gmina Nowe Skalmierzyce) {Kl: Gołuchów, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja Bpa, PL 63-407 Gostyczyna (gmina Nowe Skalmierzyce) {Kl: Ołobok, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP, PL 63-461 Ociąż (gmina Nowe Skalmierzyce) {Kl: Ołobok, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Skalmierzyce, PL 63-460 Nowe Skalmierzyce {Kl: Ołobok, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Ostrów (Ostrowo)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Balaski

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej

Familioj el Nowe Skalmierzyce en 1912 • Rodziny z Nowych Skalmierzyc w 1912:

А

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Z

Ź

Regiona genealogia esplorado • Regionalne badania genealogiczne: Ostrów Wielkopolski


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

Edward : a1b16b17b18b19b20b21b23b24b25b26b28b29b30b31

Grzegorz: a1b16b17b20b21b22b23b24b25b26b27b28b29b30b31


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Nowe Skalmierzyce / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Nowe Skalmierzyce / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Nowe Skalmierzyce:

Kucharski hasi@sympatico.ca

Edward Wojtakowski http://www.wroclaw.dialog.net.pl/praulo (Palaski / Balaski)

Grzegorz Worsztynowicz http://radikaro.worsten.org (Palaski /Balaski)


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Historia Nowych i Starych Skalmierzyc http://free.polbox.pl/g/gorzej/historia.htm  (pl)
Skalmierzyce: Kościół św. Katarzyny http://www.info.kalisz.pl/Grafika/IMG078.HTM
Dworzec w Skalmierzycach http://www.misie.waw.pl/warszawa/strony/koleje/skalmierzyce.htm
Gostyczyna http://strony.wp.pl/wp/gazon/
Linia kolejowa Kalisz-Skalmierzyce http://www.info.kalisz.pl/FotoKal/Dworzec.htm  (pl)
Powiat ostrowski i okolice http://www.galeria.i365.pl/
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003