Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Zbąszyń

Distrikto de / County of Nowy Tomyśl
Distrikto de / County of Międzyrzecz (1905)

Grandpolio

Zbąszyń

 

Areo / Area / Obszar: 180 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 13.274

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Chrośnica (Kroschnitz) • Czarnuszka (Schwartzenau) • Czerwony Dwór (Rothenhof) • Dąbrowo (Dombrowo) • Edmundowo (Edmundshof) • Ernestynowo (Ernestinowo) • Kąty (Konti alsoWinkelvorwerk) • Kawczyńskie I (Kawczynski I) • Kawczyńskie II (Kawczynski II) • Kopce • Leśna Huta (Glashütte) • Leśne Domki (Waldhhäuser) Łomnica (Lomnitz) • Morgi • Nądnia (Nandel) • Niemieckie Czeskie now Stefanowice (Deutsch Bogmisch) • Nowa Wieś Zbąska formerly: Nowa Wieś (Neudorf) • Nowe Jastrzębsko • Nowy Dwór (Weidenvorwerk) • Nowy Świat (Neue Welt) • Perzyny (Pierzyn) • Piła (Scheneidemühle) • Polskie Czeskie, now Stefanowice (Polnisch Böhmisch) • Poświętne (Poswientno) • Przychodzkie Olędry now: Przychodzko (Deutschhöhe) • Przyprostynia (Brandorf) • Samsonki (Schrompe) • Stefanowo • Stefańskie Huby (Stefanowo Hauland) • Strzyżewo (Strese) • Zakrzewko • Zbąski Zamek (Schloß Bentschen) • Zbąszyń (Bentschen)

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 422.3 (Zbąszyń)
1:100 000: N-33-139/140 (Świebodzin) & N-33-141/142 (Kościan)
1:200 000: N-33-XXXIV (Świebodzin) & N-33-XXXV (Poznań)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: BabimostZbąszynekTrzcielMiedzichowoNowy Tomyśl


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, por. Żwirki 1, PL 64-360 Zbąszyń, tel. (0-68) 384 60 09 w. 309

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, ul. Pionierów Lubuskich 53, PL 66-002 Stary Kisielin, tel. (0-68) 327 25 88

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka NMP Wniebowziętej, ul. Senatorska 4, PL 64-360 Zbąszyń {Po: Zbąszyń, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Wawrzyńca, PL 64-336 Łomnica 85, tel. (0-68) 385-71-15 (gmina Zbąszyń) {Po: Zbąszyń, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Miedzyrzecz (Meseritz)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Zbąszyń / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Zbąszyń / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Zbąszyń:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003