Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Nowy Tomyśl

Distrikto de / County of Nowy Tomyśl

Grandpolio

Nowy Tomyśl

 

Areo / Area / Obszar: 186 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 23.626

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Nowy Tomyśl • Stary Tomyśl • Wytomyśl

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 422.1 (Lwówek) & 422.3 (Zbąszyń)
1:100 000: N-33-129/130 (Poznań) & N-33-141/142 (Kościan)
1:200 000: N-33-XXXV

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: ZbąszyńMiedzichowoLwówekKuślinOpalenicaGrodzisk WielkopolskiRakoniewiceSiedlec


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Tysiąclecia 3, PL 64-300 Nowy Tomyśl, tel. (0-61) 442 26 15

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Piłsudzkiego 15, PL 64-300 Nowy Tomyśl {Po: Lwówek, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Nieustającej Pomocy, ul. Piłsudskiego 34, PL 64-300 Nowy Tomyśl, tel. (061) 44 22 465, e-mail: parafia_mbnp@poczta.onet.pl {Po: Lwówek, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina, PL 64-333 Bukowiec (gmina Nowy Tomyśl) {Po: Grodzisk, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha, PL 64-306 Boruja Kościelna, tel. (0-61) 441-13-23 (gmina Nowy Tomyśl) {Po: Lwówek, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, PL 64-334 Jastrzębsko (gmina Nowy Tomyśl) {Po: Lwówek, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli, Sątopy, PL 64-333 Bukowiec (gmina Nowy Tomyśl)  {Po: Grodzisk, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Arch., PL 64-304 Wytomyśl (gmina Nowy Tomyśl) {Po: Lwówek, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Nowy Tomysl (Neutomischel)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Nowy Tomyśl / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Nowy Tomyśl / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Nowy Tomyśl:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003