Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Zbąszynek

Distrikto de / County of Świebodzin
Distrikto de / County of Międzyrzecz (1905)

Grandpolio

Zbąszynek

 

Areo / Area / Obszar: 95 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8.740

Loĝlokoj / Places / Miejscowości:

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
Bronikowo            
Chlastawa Chlastawe          
Dąbrówka Wielkopolska Groß Dammer          
Kosieczyn Kuschten          
Kręcko Kranz          
             
Nowa Wieś            
Nowy Gościniec also Zieleniec Grünthal          
Rogoziniec Rogsen          
Stradzewo Louisenhöhe          
Winnica Weinberg          
Zbąszynek Neu Bentschen          

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 421.4 (Świebodzin) & 422.3 (Zbąszyń)
1:100 000: N-33-139/140 (Świebodzin)
1:200 000: N-33-XXXIV (Świebodzin)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Szczaniec • TrzcielZbąszyńBabimost


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, PL 66-210 Zbąszynek

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. Grottgera 24/25,  PL 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. (0-95) 722 79 68

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, ul. Długa 29, PL 66-210 Zbąszynek, tel. (0-68) 384-94-37 {ZG: Babimost}
Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła, ul. Mała 11, PL 66-311 Dąbrówka Wlkp., tel. (0-68) 384-01-76 (gmina Zbąszynek) {ZG: Babimost}
Parafia Rzymskokatolicka św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Kosieczyn 51, PL 66-210 Zbąszynek, tel. (0-68) 384-97-18 {ZG: Babimost}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
 


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Miedzyrzecz (Meseritz)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Zbąszynek / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Zbąszynek / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Zbąszynek:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003