Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Międzyrzecz

Distrikto de / County of Międzyrzecz

Grandpolio

Międzyrzecz

 

Areo / Area / Obszar: 315 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 25.870

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Bobowicko (Bobelwitz) • Bukowiec (Bauchwitz) • Dębsko (Eichvorwerk) • Głębokie (Glembuch) • Gorzyca (Ober Görzig) • Gumniska (Marienhof) • Kalsko • Kaława (Kalau) • Kania Góra (Hermannshorst) • Karolewo also Karolewo-Spoczynek (Karlsruh) • Kęszyca (Kainscht) • Kolonia Nietoperska (Seiffertshof) • Kuligowo (Kulkau) • Kursko (Kurzig) • Kwiecie (Sorge) • Langnowski Folwark also Łęgowski Folwark (Wilhelmsthal) • Liszków (Lieskow' Vorwerk also Segner's Vorwerk) • Mały Folwark (Kleinvorwerk) • Międzyrzecz (Meseritz) • Międzyrzecz, Zamek (Schloß Meseritz) • Nietoperek (Nipter) • Nowiny (Neuwitz) • Obrzyce (Obrawalde) • Piaski (Sandmühle) • Pieski (Pieske) • Smolno (Hammermühle) • Szyndelmłyn also Szkudłowo, formerly: Dranica, now: Szumiąca (Schindelmühl) • Winnica (Winitze) • Wojciechowo. now: Święty Wojciech (Georgsdorf) • Wysoka (Hochwalde) • Wyszanowo (Wischen) • Ziemsko also Zemsko (Abbauten Samst) • Żółwin (Solben) • Żydowo (Judenberg)

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 411.4 (Skwierzyna) & 421.2 (Międzyrzecz)
1:100 000: N-33-127/128 (Międzyrzecz)
1:200 000: N-33-XXXIV (Świebodzin)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Sulęcin • BledzewPrzytocznaPszczewTrzciel • Świebodzin • Lubrza


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, PL 66-300 Międzyrzecz, Poland

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. Grottgera 24/25,  PL 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. (0-95) 722 79 68

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, ul. Spokojna 6, PL 66-300 Miedzyrzecz, tel. (0-95) 741-25-40 {ZG: Pszczew}
Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha, ul. Ogrodowa 1, PL 66-300 Międzyrzecz, tel. (0-95) 741-25-90 {ZG: Pszczew}
Parafia Rzymskokatolicka Pierwszych Męczenników Polski, ul. Zachodnia 2, PL 66-300 Międzyrzecz, tel. (0-95) 742-05-75 {ZG: Pszczew}
Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego, ul, Trzcielska 6, Bobowicko, PL 66-300 Międzyrzecz, tel. (0-95) 741-32-20 {ZG: Pszczew}
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, PL 63-305 Kaława 63 , tel. (0-95) 741-13-70 (gmina Międzyrzecz) {ZG: Pszczew}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
 


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Miedzyrzecz (Meseritz)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Międzyrzecz / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Międzyrzecz / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Międzyrzecz:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003