Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Sieraków

Distrikto de / County of Międzychód

Grandpolio

Sieraków

 

Areo / Area / Obszar: 203 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8.879

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Błoto (Wasserblotte) Borowy Młyn (Heidemühle) Bucharzewo (Stierwald) Bukowiec (Bukowce) Chalin Chorzępowo (Chorzempowo) Czapliniec Dąbowiec (Eichberg Hld.) Gospódka Góra (Berg) Grobia (Grabitz) Izdebno Jabłonowo Jaroszewo Jeleniec Jeziorno Kaczlin (Katschlin) Kłosowice (Klossowitz), Kobylarnia Kukułka (Kukuksmühle) Lesionki (Lesionke) Lichwin Lutom (Gr. Luttom) Lutomek (Kl. Luttom Ławica Marianowo Piaski Pławiska Przemyśl (Przemischel) Sieraków (Zirke) Sośnia Sprzeczno (Geisberg) Śrem (Schrimm) Tuchola (Tucholle)

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000 = 412.1 Drawsko & 423.3 (Sieraków)
1:100 000 = N-33-115/116 (Gorzów Wielkopolski), N-33-117/118 (Chodzież), N-33-127/128 (Międzyrzecz) & N-33-129/130 (Poznań)
1:200 000 = N-33-XXVIII (Gorzów Wielkopolski), N-33-XXIX (Piła), N-33-XXXIV(Świebodzin) & N-33-XXXV (Poznań)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Międzychód • Drezdenko • DrawskoWronkiChrzypsko WielkieKwilcz


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

„Chata Zbójców“  http://www.chata.laborex.com.pl/


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. 8 Stycznia 38, PL 64-410 Sieraków, tel. (0-61) 295 30 11 w. 104

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Grottgera 24/25,  PL 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. (0-95) 722 79 68

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka NMP Niepokalanie Poczętej, ul. Poznańska 8, PL 64-410 Sieraków, tel. (0-61) 295-20-56; fax 295-52-611, e-mail: parafia_sierakow@wp.pl {Po: Wronki, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja AP. i NMP Wspom. Wiernych, Lutom 20, PL 64-410 Sieraków  {Po: Wronki, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Miedzychód (Birnbaum)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

GromadeckiHoffmann

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

A&JK: a1b16b17b18b19b20b21b22b23b24b25b26b27b28b29b30b31


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Sieraków / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Sieraków / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Sieraków:

Hoffmann Linda Kelley


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Serwis Urzędu Miasta i Gminy  http://www.sierakow.pl
Welcome to Sieraków  http://www.welcome-to.poznan.pl/2000.06/en-sierakow.html
Ziemia Sierakowska  http://www.sierakow.prv.pl
Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie  http://www.man.poznan.pl/~sierakow/dok1.html 
The Sieraków Landscape Park: http://www.welcome-to.poznan.pl/2000.06/en-sier-park.html
Catholic Parish of Sieraków:  http://www.parafia.sierakow.pl/index.html  e-mail: parafia_sierakow@wp.pl
Zespół Szkół w Sierakowie http://zssierak.republika.pl
The Herd of Stallions  http://www.welcome-to.poznan.pl/2000.06/en-sier-ogiery.html
The county of Międzychód  http://www.powiat-miedzychodzki.pl/info_gb.html
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003