Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Krzemieniewo

Distrikto de / County of Leszno

Grandpolio

Krzemieniewo

 

Areo / Area / Obszar: 113 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8.543

Loĝlokoj / Places / Miejscowości:

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
Bielawy            
Bojanice            
Brylewo            
Czarny Las            
Drobnin            
Garzyn            
Górzno            
Grabówiec            
Granicznik            
Hersztupowo            
Kałowo            
Karchowo            
Kociugi            
Krzemieniewo Feuerstein
Lubonia            
Mały Dwór            
Mierzejewo            
Nadolnik            
Nowy Belęcin            
Oporowo            
Oporówko            
Pawłowice            
Stary Belęcin            
Wygoda            
Zbytki            

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 432.42 (Osieczna) & 432.44 (Leszno) [only part of the community]
1:50 000: 432.4 (Leszno) & 433.3 (Gostyń)
1:100 000: M-33-9/10 (Krzemieniewo)
1:200 000: M-44-V (Leszno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Rydzyna • Osieczna • Krzywiń • GostyńPoniec


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Dworcowa 34, PL 64-120 Krzemieniewo, tel. (0-65) 536 00 16

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Bolesława Chrobrego 32, PL 64-100 Leszno, tel. (0-65) 529-97-56

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusa, Drobnin, PL 64-120 Krzemieniewo {Po: Rydzyna, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Niepokalanie Poczętej, Oporowo, PL 64-120 Krzemieniewo, tel. 0-65 536-00-55 {Po: Krobia, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Śnieżnej, PL 64-122 Pawłowice (gmina Krzemieniewo) {Po: Rydzyna, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Leszno (Lissa)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Leszno • Families of the Leszno Region • Rody Ziemi Leszczyńskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Krzemieniewo / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Krzemieniewo / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Krzemieniewo:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Historia Krzemieniewa http://www.klasaa.net
Gmina Krzemieniewo http://www.krzemieniewo.pl/index.html
Community of Krzemieniewo http://www.krzemieniewo.pl/index_english.html
Die Gemeinde Krzemieniewo http://www.krzemieniewo.pl/index_deutsch.html
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn“  http://serwis.leszczynskie.net/cgi-bin/strona.cgi?note=ohzagro&source=Katalog+Firm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003