Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Zduny

Distrikto de / County of Krotoszyn

Grandpolio

Zduny

 

Areo / Area / Obszar: 85 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 7.025

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: LilaTrafary ??

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
Baszków            
Bestwin            
Chachalnia            
Dziewiąte            
Hadrianów            
Konarzew            
Ostatni Grosz            
Perzyce            
Piaski            
Rochy            
Ruda            
Siejew            
Szczerków            
Trzaski            
Zduny            

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000 =  443.14 (Jutrosin), 443.23 (Zduny) & 443.24 (Sulmierzyce)
1:50 000 = 443.1 (Rawicz) & 443.2 (Krotoszyn)
1:100 000 = M-33-11/12 (Krotoszyn) & M-33-23/24 (Ostrów Wielkopolski)
l:200 000 = M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: JutrosinKobylinKrotoszynSulmierzyceCieszków


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 2 , PL 63-760 Zduny, Poland

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, PL 63-760 Zduny  {Kl: Zduny, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Wniebowziętej, PL 63-741 Baszków (gmina Zduny) {Kl: Zduny, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Krotoszyn (Krotoschin)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

MathiebeRothertStreubelWeigt

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

Edward : a1b16b17b18b19b20b21b23b24b25b26b28b29b30b31

Grzegorz: a1b16b17b20b21b22b23b24b25b26b27b28b29b30b31


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Zduny / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Zduny / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Zduny:

Marcin Kaczała http://strony.wp.pl/wp/marcin_211/miasto.htm

Józef Kępa http://www.rzeczkrotoszynska.pl/dokumenty401/kiedys.htm

Alina Koszarska http://retejoj.eurogento.org/streubel (Streubel)

Kuttner Database http://homepages.compuserve.de/oketel/rlinkekart/rlinke/dat0.htm

Andrzej Matyba http://www.matyba.info

Richard Friedrich Johannes Pfeiffer http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/2252.html

Pratsch Database http://www.pratsch.net/database2.htm

Schwarz Database http://homepages.compuserve.de/oketel/rlinkekart/rlinke/idxs0.htm

Edward Wojtakowski http://www.wroclaw.dialog.net.pl/praulo (Rothert)

Grzegorz Worsztynowicz http://radikaro.worsten.org (Rothert)


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Community of Zduny: http://www.starostwo.krotoszyn.pl/zduny.html (pl)
Walory turystyczno-krajoznawcze Zdun http://www.starostwo.krotoszyn.pl/wzduny.html  (pl)
Town Hall of Zduny http://www.info.kalisz.pl/Grafika/IMG096.HTM
By-street in Zduny  http://www.info.kalisz.pl/Grafika/IMG097.HTM
Zduny http://zdunygim.w.interia.pl/podstrony/zduny.htm  (pl)
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003