Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Krotoszyn

Distrikto de / County of Krotoszyn

Grandpolio

Krotoszyn

 

Areo / Area / Obszar: 256 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 40.490

Loĝlokoj / Places / Miejscowości:

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
Baszyny            
Benice            
Biadki            
Bożacin            
Bór            
Brzezinka            
Brzoza            
Chwaliszew            
Dąbrowa            
Durzyn            
Duszna Górka            
Dzierżanów            
Gorzupia            
Janów            
Jasna Pole            
Jastrzębiec            
Jaźwiny            
Jelonek            
Kobierno            
Krotoszyn            
Lutogniew            
Łówkówiec            
Miłowiec            
Nowy Folwark            
Odrodzenie            
Orpiszew            
Osusz            
Pustkowie Jędrzejewskie            
Raciborów            
Romanów            
Roszki            
Rozdrażewek            
Różopole            
Rudy            
Ryczków            
Salnia            
Sędziszew            
Smoszew            
Sokołówka            
Stare Budy            
Stary Las            
Świnków            
Teresiny            
Tomice            
Ugrzele            
Unisław            
Ustków            
Wielowieś            
Witki            
Wronów            
Wróżewy            

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000:  443.21 (Krotoszyn), 443.22 (Orpiszew), 443.23 (Zduny) & 443.24 (Sulmierzyce)
1:50 000:  443.2 (Krotoszyn)
1:100 000:  M-33-11/12 (Krotoszyn) & M-33-23/24 (Ostrów Wielkopolski)
l:200 000:  M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Zduny • Kobylin  • Pogorzela • Koźmin • RozdrażewDobrzycaRaszkówOstrów WielkopolskiSulmierzyce


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek-Ratusz, PL 63-700 Krotoszyn, tel. (0-62) 725 20 25

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli, PL 63-700 Krotoszyn  {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Ap. Piotra i Pawła, PL 63-700 Krotoszyn  {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, PL 63-700 Krotoszyn  {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny, PL 63-700 Krotoszyn  {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, PL 63-703 Benice (gmina Krotoszyn) {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Izydora Oracza, PL 63-745 Biadki (gmina Krotoszyn) {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja Bpa, Chwaliszew, PL 63-750 Sulmierzyce (gmina Krotoszyn)  {Kl: Zduny, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha, PL 63-714 Kobierno (gmina Krotoszyn)  {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy, PL 63-704 Lutogniew (gmina Krotoszyn) {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Serca NMP, PL 63-716 Roszki (gmina Krotoszyn) {Kl: Raszków, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, Wielowieś, PL 63-703 Benice (gmina Krotoszyn) {Kl: Koźmin, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Krotoszyn (Krotoschin)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Krotoszyn / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Krotoszyn / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Krotoszyn:

Andrzej Matyba http://www.matyba.info


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003