Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Koźmin Wielkopolski

Distrikto de / County of Krotoszyn
Distrikto de / County of Koźmin (1905)

Grandpolio

Koźmin

 

Areo / Area / Obszar: 153 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 14.210

Loĝlokoj / Places / Miejscowości:

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
Biały Dwór            
Borzęcice Borzencice Koźmin 867 Wałków Koźmin Koźmin
Borzęciczki Radenz Koźmin 1346 (P: 1140, G: 202, dl: 4
K: 1163, E: 183)
Borzęciczki Koźmin Koźmin
Cegielnia   Koźmin 224 Koźmin Koźmin Koźmin
Czarny Sad Czarnysad Koźmin 110 Koźmin Koźmin Koźmin
Dębiogóra            
Dębówiec            
Dymacz            
Gałązki Galonski Koźmin 138 Borzęciczki Koźmin Koźmin
Gościejew Gosciejewo Koźmin 285 Mokronos Koźmin Koźmin
Góreczki            
Józefów            
Kaniew Kaniewo Koźmin 288 Wielowieś Koźmin Koźmin
Klatka            
Koźmin Koschmin Koźmin 4812 (P: 3438, G: 1373,
K: 3580, E: 914, J: 312, AR: 6)
Koźmin Koźmin Koźmin
Lipowiec     169 Koźmin Koźmin Koźmin
Mogiłka            
Mokronos   Koźmin 348 (P: 340, G: 8, K: 348) Mokronos Koźmin Stary Gród
Mycielin            
Nowa Obra Neu Obra Koźmin 313 Wałków Koźmin Koźmin
Orla   Koźmin 146 Koźmin Koźmin Koźmin
Orlinka            
Paniwola            
Pogorzałki Małe Klein Pogorzalki Koźmin 180 Borzęciczki Koźmin Borek
Pogorzałki Wielkie Groß Pogorzalki Koźmin 134 Borzęciczki Koźmin Borek
  [Pogorzalki] Koźmin 339 (P: 339, K: 339)      
Psie Pole            
Sapieżyn            
Serafinów            
Skałów Skalow Koźmin 113 Mokronos Koźmin Koźmin
Staniew            
Stara Obra Alt Obra Koźmin 328 Wałków Koźmin Koźmin
Suśnia Susnia Koźmin 170 Mokronos Koźmin Stary Gród
Szymanów            
Tatary            
Walerianów Walerianowo Koźmin 155 Cerekwica Borek Borek
Wałków Walkow Koźmin 369 (P: 328, G: 41, K: 331, E: 38 Wałków Koźmin Koźmin
Wrotków Wrotkow   288 Mokronos Koźmin Koźmin
Wyrębin Wyrembin   220 Borzeciczki Koźmin Koźmin

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000:  433.4 (Koźmin)
1:100 000:  M-33-11/12 (Krotoszyn)
l:200 000:  M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Pogorzela • Borek Wielkopolski • Jaraczewo • JarocinDobrzycaRozdrażew Krotoszyn


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Stary Rynek 11, PL 63-720 Koźmin, tel. (0-62) 721 93 48

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina Bpa, PL 63-722 Borzęciczki {Kl: Koźmin, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Bpa, PL 63-720 Koźmin  {Kl: Koźmin, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca, PL 63-720 Koźmin  {Kl: Koźmin, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Wniebowziętej, PL 63-707 Mokronos (gmina Koźmin) {Kl: Koźmin, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP, PL 63-721 Wałków (gmina Koźmin) {Kl: Dobrzyca, fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Kozmin (Koschmin)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Koźmin / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Koźmin / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Koźmin:

Irena Konieczna http://retejoj.eurogento.org/konieczny

Christian Orpel Généalogie Orpel


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
Miasto i gmina Koźmin http://www.starostwo.krotoszyn.pl/kozmin.html
Koźmin Wlkp - serwis internetowy http://www.kozminwlkp.pl/
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / ��оdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003