Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Kobylin

Distrikto de / County of Krotoszyn

Grandpolio

Kobylin

 

Areo / Area / Obszar: 112 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8.148

Loĝlokoj / Places / Miejscowości:

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
Berdychów            
Długołęka            
Fijałów            
Górka            
Kobylin            
Kuklinów            
Łagiewniki            
Nepomucenów            
Raszewy            
Rębiechów            
Rojew            
Rzemiechów            
Smolice            
Sroki            
Starkowiec            
Starygród            
Stary Kobylin            
Targoszyce            
Wyganów            
Zalesie Małe            
Zalesie Wielkie            
Zdziętawy            

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000:  443.12 (Kobylin) & 443.21 (Krotoszyn)
1:50 000:  443.1 (Rawicz) & 443.2 Krotoszyn
1:100 000:  M-33-11/12 (Krotoszyn)
l:200 000:  M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Jutrosin • Pepowo • Pogorzela • KrotoszynZduny


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, PL 63-740 Kobylin, tel. (0-65) 548 24 01

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Bolesława Chrobrego 32, PL 64-100 Leszno, tel. (0-65) 529-97-56

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Bpa, PL 63-740 Kobylin  {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa, PL 63-743 Smolice (gmina Kobylin) {Po: Jutrosin, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Oczyszczenia NMP, Stary Gród, PL 63-705 Kuklinów (gmina Kobylin) {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, Wyganów, PL 63-740 Kobylin {Kl: Krotoszyn, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Królowej Polski, Zalesie Wielkie, PL 63-740 Kobylin, tel. (0-65) 548-27-77 {Po: Krobia, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Krotoszyn (Krotoschin)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Kobylin / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Kobylin / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Kobylin:

Labizke & Neumann from Kobylin http://www.labitzke-kracht.de/amerika.htm


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/pl.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003