Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Kościan

Distrikto de / County of Kościan

Grandpolio

Kościan

 

Areo / Area / Obszar: 9 (city) + 202 (the country) = 211 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 24.425 (city) + 14.912 (the country) = 39.337

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Bonikowo (Borkau) • Choryń • Czarkowo (Czarkow) • Ćwikłowo • Darnowo (Dorngras) • Godziszewo (Hildenhof) • Goruszki (Wiesenfeld) • Granecznik formerly Graniecznik (Grenzvorwerk) • Gryżyna (Gryzyn also Grünau) • Gryżynka (Gryzynko) • Gurostwo • Ignacewo (Nutzlau) • Januszewo (Hausen) • Katarzynin (Katarzynowo also Katharinenhof) • Kawczyn (Weidenau) • Kiełczewo • Kobylniki also Kobelniki (Kobelnik also Rossdorf) • Kokorzyn (Hildingen) • Kościan (Kosten) • Krzan (Rettig) • Kurowo (Kurhofen) • Kurza Góra Nowa (Neu Kurzagora) • Kurza Góra Stara (Alt Kurzagora) • Łagiewniki (Lagiewnik) • Losówko (Lossowko also Justushof) • Mikoszki (Glimmen) • Nacław (Nasselgrund) • Nielęgowo (Nielengowo also Wiesenberg) • Nowe Oborzyska (Neu Oborzysk also Kuhnern) • Nowy Dębiec (Neu Dembiec also Eichfeld) • Nowy Lubosz (Neu Lubosch also Neu Lobendau) • Osiek (Axen) • Pelikan • Pianowo (Johannishof) • Ponin (Niedergrund) • Racot (Radungen) • Sepienko (Hardtbruch) • Sierakowo (Weizendorf) • Spytkówki (Spitkowki also Spitzen) • Stare Oborzyska (Alt Oborzysk also Petzelshof), Stary Dębiec (Alt Dembiec also Eichsee), Staru Lubosz (Alt Lubosch also Alt Lobendau) • Szczodrowo (Inselfeld) • Tamborowo (Tannenhof) • Turew (Auern) • Witkówki (Schwarzaue) • Wławie (Anberg) • Wronowo (Krähenhorst) • Wyskoć (Wyskotsch also Birkendorf) • Wyskoć Mała (Birkvorwerk also Birkenhof) • Wyskotowo (Wiesenhof)

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 422.44 (Pecna), 432.22 (Kościan) & 432.24 (Stare Bojanowo)
1:50 000: 422.4 (Grodzisk Wielkopolski), 432.2 (Kościan) & 433.1 (Śrem)
1:100 000: N-33-141/142 (Kościan)
1:200 000: N-33-XXXV (Poznań)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: KamieniecStęszewCzempińKrzywińŚmigiel


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, PL 64-000 Kościan, tel. (0-65) 512 00 10

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Bolesława Chrobrego 32, PL 64-100 Leszno, tel. (0-65) 529-97-56

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka NMP Wniebowziętej, ul. Kościelna 1, PL 64-000 Kościan {Po: Kościan, fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka Św. Br. Alberta Chmielowskiego, os. Jagiellońskie 1, PL 64-000 Kościan {Po: Kościan, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Ducha, Pl. Niezłomnych 1, PL 64 000 Kościan {Po: Kościan, fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja, ul. Parkowa 34, Bonikowo, PL 64-000 Kościan {Po: Kościan, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny Sieneńskiej, Choryń 21, PL 64-005 Racot (gmina Kościan) {Po: Krzywiń, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Barbary, Gryżyna, PL 64-005 Racot (gmina Kościan) {Po: Kościan, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka NMP Pocieszenia i Św. Mikołaja, Stare Oborzyska, PL 64-000 Kościan {Po: Kościan, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Kostki i Św. Jerzego, ul. Kościańska 42, PL 64-005 Racot, tel. (0-65) 513-10-17 {Po: Kościan, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja AP, Wyskoć, PL 64-003 Turew (gmina Kościan) {Po: Kościan, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Koscian (Kosten)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

BrzozowskiOrsztynowiczSzczepaniak

Gentoj de la Regiono de Leszno • Families of the Leszno Region • Rody Ziemi Leszczyńskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Kościan / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Kościan / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Kościan:

Rafał Frąckowiak Homepage  http://www.itt.pl/raffrac/

Gunter / Guenther / Ginter:  guenther@post.pl (Roman Robert Guenther)

 (Horyński)


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/uk.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003