Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Kramsk

Distrikto de / County of Konin

Grandpolio

Kramsk

 

Areo / Area / Obszar: 132 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 9.955

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Biechowy, Gać, Helenów, Kramsk, Ksawerów •  •

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 424.23 (Ślesin) & 424.41 (Konin Pn), 424.42 (Dęby Szlach.), 424.43 (Konin Pd) & 424.44 (Koło)
1:50 000: 424.2 (Sompolno) & 424.4 (Konin)
1:100 000: N-34-133/134 (Konin)
1:200 000: N-34-XXXI (Konin)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Konin • Ślesin • Sompolno • Osiek MałyKołoKościelec Krzymów


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chopina 12, PL 62-511 Kramsk, tel. (0-63) 247 00 04 w. 22

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława BM, ul. Kościelna 2, 62-511 Kramsk, tel. par. 063/ 247 00 17 {Wł: Konin II, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Diecezjalne, ul. Gdańska 2/4, PL 87-800 Włocławek (tel. 231 11 12 {centrex 315})


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Konin

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Gentoj de la Regiono de Konin / Families of the Konin Region / Rody Ziemi Konińskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Kramsk / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Kramsk / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Kramsk:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/uk.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003