Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Komunumo de / Community of
Żerków

Distrikto de / County of Jarocin (1905 & 2003)

Grandpolio

Żerków

 

Areo / Area / Obszar: 171 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 10.752

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Antonin • Bieździadów • Bogiel • Brzostków • Chrzan • Chwałów • Dobieszczyzna • Gąsiorów • Gęczew • Górki • Kamień • Komorze Przybysławskie • Konstancin • Kretków • Laski (Haselau) • Lgów • Lisew (Lissewo) • Lubinia Mała (Klein Lubin) • Ludwinów • Miniszew • Paruchów • Parzewnia (Karlsthal) • Pawłowice (Paulsheim) • Podlesie • Pogorzelica • Prusinów • Przybysław • Radlinek • Raszewy • Rogaszyce • Siekierzyn • Sierszew • Stęgosz • Sucha • Szczonów • Śmiełów • Żerków • Żerniki • Żółków

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:50 000: 433.2 (Jarocin)
1:100 000: N-33-143/144 (Śrem) & M-11/12 (Krotoszyn)
1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno) & M-33-VI (Ostrów Wielkopolski)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Nowe Miasto n. Wartą • Miłosław • Kołaczkowo • PyzdryGizałkiCzerminKotlinJarocin


Feriado en farmbieno / Farm Holidays / Agroturistika / Ferien auf dem Bauernhof / Turismo Rural / Agriturismo / Vacances à la ferme / Agroturystyka:

x


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 5, PL 63-210 Żerków, tel. (0-62) 740 30 24 w. 25

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 757 35 91

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Bpa, PL 63-210 Żerków {Kl: Żerków, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, Brzostków, PL 63-210 Żerków {Kl: Żerków, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, Kretków, PL 63-210 Żerków {Kl: Żerków, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli, Lubinia Mała, PL 63-204 Dobieszczyzna (gmina Żerków) {Kl: Żerków, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha Bpa i Matki Kościoła, Pogorzelica, PL 63-210 Żerk0w, tel. (0-62) (gmina Żerków) {Kl: Żerków, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Jarocin (Jarotschin)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

Bursztynowicz

Gentoj de la Regiono de Kalisz • Families of the Kalisz Region • Rody Ziemi Kaliskiej


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Żerków / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Żerków / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Żerków:

Błaszczyk • christon@execpc.com

Gruszka  dlhudd@fcc.net

Hanisch  h_hanisch@hotmail.com

Jankowski  F.Annuss@T-Online.de & http://home.t-online.de/home/f.annuss/index.htm

Piasecki  piasecki@fish.ar.szczecin.pl

Smoczyk  christon@execpc.com

 (Zdrojowy)

 (Błaszczyk, Nowak, Taszarek, Wawrzyniak

 (Jochaniak) http://mipolonia.net/view/christian.htm

Steinhardt  http://www.rafa.com/97dapix.htm  & http://www.engel-art.co.il/master/master_s-t.html


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj / Interesting links / Interesujące linki:
Multimedialny kurs esperanta

Community of Żerków http://www.powiat-jarocinski.pl/gminy/zerkow_en.php  (en)
http://www.powiat-jarocinski.pl/gminy/zerkow.php (pl)

Gimnazjum w Żerkowie  http://strony.wp.pl/wp/grandra/ (pl)
& http://strony.wp.pl/wp/grandra/indexdeustch.htm (de)

Museum in Śmiełów  http://mnp.info.poznan.pl/oddz9.html

Genealogia dissendolisto „Gento – Grandpolio & Kujavio“
Genealogical mailing list „Gento – Greater Poland & Kujavia“
Genealogiczna lista dyskusyjna „Gento – Wielkopolska & Kujawy“
Die genealogische Mailingliste „Gento – Großpolen & Kujawien“

Institution of  Professional Activity in Żerków  http://jarocin.idn.org.pl/ang/aktywacjaa.html (en)

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi subtenanta membro de la Genealogia Societo „Worsten“.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a supporting member of the Worsten Genealogical Society.


Aktualigo: oktobro 2004

 

Kodado / encoding: Unikodo UTF-8

Update: October 2004

© Copyright by „Worsten“ 2003