Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Poniec

Distrikto de / County of Gostyń

Grandpolio

Poniec

 

Areo / Area / Obszar: 132 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 8.048

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Aleksandrowo (Alexandrowo) • Bączylas (Bonczylas also Tiefenfeld) • Bogdanki (Bogenfeld) • Czarkowo (Zaubern) • Drzewce (Driebs) • Dzięczyna (Dzientschin also Fürstenfelde) • Dzięczynka (Neu Fürstenfelde) • Franciszkowo (Franziskowo also Klein-Zaubern) • Grodzisko (Klein-Grätz) • Janiszewo (Jänisch) • Józefowo (Josefowo also Josefinenhöhe) • Karolinowo (Karolinenhof) • Kopanie (Gruben) • Łęka Mała (Klein Lenka also Klein-Lanke) • Łęka Wielka (Groß Lenka also Groß-Lanke) • Maciejewo (Teicheck) • Miechcin (Mexe) • Poniec (Punitz) • Rokosowo (Rokossowo also Schönwegen) • Sarbinowo (Sarben) • Szurkowo (Schurke) • Śmiłowo (Smilowo also Sandrode) • Teodozewo (Theden) • Włostki • Waszkowo (Waschke) • Wydawy (Wieden) • Zawada & Żytowiecko (Seide).

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000 =  432.44, 442.22 (Bojanowo) & 443.11 (Krobia)
1:50 000 = 432.4 (Leszno), 433.3 (Gostyń), 442.2 (Góra) & 443.1 (Rawicz)
1:100 000 = M-33-9/10 (Leszno)
1:200 000 = M-33-V (Leszno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: RydzynaKrzemieniewoGostyńKrobiaMiejska GórkaBojanowo


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 24, PL 64-125 Poniec tel. (0-65) 573 11 27

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
1) Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01
2) Archiwum Państwowe, ul. Bolesława Chrobrego 32, PL 64-100 Leszno, tel. (0-65) 529-97-56

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP, ul. Kościuszki 15, PL 64-125 Poniec, tel. 0-65 573-15-15 {Po: Krobia, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BPA, Żytowiecko 15, PL 63-805 Łęka Mała, tel. 0-65 573-34-15 (gmina Poniec)  {Po: Krobia, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne, ul.  Lubrańskiego 1, PL 61-108 Poznań
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/katol.htm (Katolikaj matrikuloj / Catholic Records)
http://www.wsdsc.poznan.pl/arch/ewangel.htm  (Evangelianaj matrikuloj / Evangelical Records)


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Gostyn

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

KleiberÖlschlägerRothertWurst

Gentoj de la Regiono de Leszno • Families of the Leszno Region • Rody Ziemi Leszczyńskiej


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Poniec / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Poniec / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Poniec:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/uk.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003