Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

Genealogia retejo
Witryna genealogiczna

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Komunumo de / Community of
Kiszkowo

Distrikto de / County of Gniezno (2009)
Distriktoj de / Counties of Gniezno & Oborniki (1905)

Grandpolio

Kiszkowo

 

Areo / Area / Obszar: 115 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 5.352

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: Berkowo • Brudzewko (Wiesenheim) • Charzewo • Darmoszewo • Dąbrówka Kościelna (Kirchendombrowka) • Głębokie • Gniewkowo (Eichenheim) • Imiołki • Karczewko • Karczewo • Kiszkowo (Welnau) • Łagiewniki Kościelne (Lagiewnik) • Łubowice (Gr. Lubowice) • Łubowiczki (Kl. Lubowice) • Myszki • Olekszyn (Olexin) • Popkowice • Rybieniec • Rybienko (Friedrichsruh) • Rybno (Gross Rybno) • Skrzetuszewo (Ramsau) • Sławno • Sroczyn (Elsenhof) • Turostowo • Turostówko (Bienenfelde) • Ujazd • Węgorzewo (Wengorzewo) • Wola Łagiewnicka • Żylice

Polaj topografiaj mapoj / Polish topographical maps / Polskie mapy topograficzne:
1:25 000: 413.34 (Kiszkowo) [only part of the community]
1:50 000: 413.3 (Oborniki) & 413.4 (Gniezno)
1:100 000: N-33-131/132 (Gniezno)
1:200 000: N-33-XXXVI (Gniezno)

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Murowana Goślina • Skoki • Kłecko • ŁubowoPobiedziska


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Szkolna 2, PL 62-280 Kiszkowo, tel. (0-61) 429 70 21

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, PL 62-280 Kiszkowo, tel. (0-61) 427 60 56 {Gn: , fondita / founded}
Parafia Rzymskokatolicka NMP Wniebowziętej, Dąbrówka Kościelna 28, PL 62-280 Kiszkowo, tel. (0-61)427 63 85 {Gn: Kłecko, fondita / founded}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


Łukasz Bielecki list of vital records for the Greater Poland: County of Gniezno (Gnesen) & Oborniki (Obornik)

Explanations on the format of the lists of records

alphabetical list of localities


Praulaj tabeloj de / Ancestor charts of / Tablice przodków:

x

Gentoj de Poznanio kaj ĉirkaŭaĵo • Families of Poznan and environs • Rody Poznania i okolic


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Kiszkowo / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Kiszkowo / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Kiszkowo:

x


Esperanto w domu

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:
Multimedialny kurs esperanta Polskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.genealodzy.pl/

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.otg.net.pl/
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu http://www.tgh.friko.pl/
Kurs esperanta „Lernu“ / Esperanto-course „Lernu“ http://pl.lernu.net/
Kanzonamikaro  / Krąg miłośników piosenki / Song fan ring http://kanzonamikaro.worsten.org
Mariusz kantas por Vi / Mariusz śpiewa dla Ciebie / Marius sing für Dich / Marius chante pour Vous / Маріус співає для Вас / Мариус поет для Вас / Mário spieva pre Vás / Marius sing for You  http://www.ipernity.com/home/79333  & http://europonto.org/mariusz/uk.htm
  

Kara Leganto, se plaĉas al vi nia genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“ kaj vi dezirus ĝian konstantan evoluon kaj kreskon, bonvolu fariĝi sponsoro de la Silezia Esperanto-Asocio.

Dear Reader, if you like our European Distant Cousins Website and you wish its constant evolution and growing, please became a sponsor of the Silesian Esperanto-Association.


Aktualigo: novembro 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / Коdowanie: unikod UTF-8

Aktualizacja: listopad 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003