Foraj Kuzoj el Grandpolio
Greater Poland Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Laŭtema indekso / Thematic index:: eo: Esperanta versiocs: Česká verzede: Deutsche Version  • en: English versiones: Versión españolafr: Version françaiseit: Versione italianapl: Wersja polska

Genealogia bibliografio
Bibliografia genealogiczna /
Genealogická bibliografie / Genealogische Bibliographie
Genealogical bibliography /
Bibliografía genealógica
Bibliographie de généalogie / Bibliografia genealogica

Grandpolio / Wielkopolska / Velkopolsko / Großpolen
Greater Poland / Mayor Polonia / Grande Pologne / Grande Polonia

 

Adreslibroj / Adressbücher / Address-books / Książki adresowe

Księga kupiectwa i przemysłu polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim 1908  {Ossolineum}

Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego. Poznań, 1926. 576 s.


Bibliografioj & katalogoj / Bibliographies & catalogs / Bibliografie & katalogi

Bibliografia regionalna Wielkopolski

Dzieje Poznania i Województwa Poznańskiego (w granicach z 1974 r.). Informator o materiałach archiwalnych. Warszawa.
Tom I  1972
Tom II 1982, 1088 s.


Biografiaj vortaroj / Biographical dictionaires / Słowniki biograficzne

Wielkopolski słownik biograficzny [Grandpolia biografia vortaro]. Warszawa-Poznań 1983. 890 s.


Distriktaj bibliografioj / County bibliographies / Bibliografie poszczególnych powiatów

Babimost • Chodzież • Czarnków • Gniezno • Gostyń • Grodzisk Wielkopolski • Jarocin • Kalisz • Kępno • Koło • Konin • Kościan • Krotoszyn • Leszno • Międzychód • Międzyrzecz • Nowy Tomyśl • Oborniki • Ostrów Wielkopolski • Ostrzeszów • Piła • Pleszew • Poznań • Rawicz • Słupca • Szamotuły • Śrem • Środa Wielkopolska • Turek • Wolsztyn • Września • Wschowa • Złotów


Eklezioj / Wyznania religijne

Verzeichnis der evangelischen Pfarrstellen. Posen,1898.


Fremdlandaj setlintoj / Foreign setlers / Cudzoziemscy osadnicy

Rusiński W.: Osady tzw. „olędrów“ w dawnym województwie poznańskim. Kraków-Poznań, 1939-1947

Schulz Werner: Quellenband zur Geschichte der zweiten deutschen Ostsiedlung in westlichen Netzegau. Leipzig, 1938. 274 s.  {Ossolineum 368.476 I}

Śliziński J.: Śladami braci czeskich w Wielkopolsce, Warmii i na Mazurach. PaL 45 (1954) 547-579.


Genealogiaj verkoj / Genealogical works / Opracowania genealogiczne

Posensches Geschlechterbuch (Deutsches Geschlechterbuch B. 62, 78, 116, 140)
Band I (62) 1929
Band II (78)
Band III (116)
Band IV (140) 1965

Waetzmann Ernst: 26 Tuchmacherfamilien in Bojanowo. Poznań 1937. 95 s. (Deutsche Sippenforschung in Polen, N.F. H.2)


Historio / History / Historia

Dzieje Wielkopolski.
T. I: Do roku 1793 pod redakcją Jerzego Topolskiego. Poznań, 1969. 1082 s.
T. II: Lata 1793-1918 pod redakcją Witolda Jakóbczyka. Poznań, 1973. 990 s.

Karwowski Stanisław: Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
T. 1: 1815-1852. Poznań, 1918. 588 s. 
T. 2: 1852-1889. Poznań, 1919. 527 s. 
T. 3: 1890-1914. Poznań, 1931. 454 s.


Memoraĵoj / Memoirs / Pamiętniki

Wspomnienia powstańców wielkopolskich. Poznań 1978. 532 s.


Nomlistoj / Namenverzeichnise / Surname lists / Wykazy nazwisk

Paprocki F.: Wykazy imienne członków powiatowych i lokalnych Komitetów Narodowych w Wielkopolsce w 1848 r., w Kronika Miasta Poznania. R. XXI nr 1

Truszkowski - Fidler: Wykaz Wielkopolan uczestników powstania 1863 r., w: Przegląd Historyczny. T. XXXIV, z 2 (1937/38)

Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku. Opracował Adam Bieniaszewski. Wrocław, 1987. 242 s.

Żychliński Teodor: Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876. Poznań, 1877. 616 s.


Vortaroj de loknomoj / Gazetteers / Słowniki miejscowości

Gemeindelexikon. [Leksikono de komunumoj / Leksykon gmin] H. 5 Posen 1908. s. 255 {BU Wrocław 1095249 III}

Kozierowski Stanisław: Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej

Kozierowski Stanisław: Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji Poznańskiej. Poznań 1916 (Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 1914, 1915) 577 + 507 s

Kozierowski Stanisław: Dodatek do dzieł: Badania nazw topograficznych dzisiejszej Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Badania nazw topograficznych dzisiejszej Archidiecezji Poznańskiej oraz Nazwy topograficzne w diecezji Chełmińskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim. Poznań,1916 (Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 1915) 257 s.

Mycielski Józef: Księga adresowa wszystkich miejscowości w W. Ks. Poznańskim. Poznań, 1902

Ortverzeichnis des Reichsgaues Wartheland. Stand von 1. Oktober 1941. Posen. 301 s.


Vortaroj de propraj kaj familiaj nomoj / Surname Dictionaires / Słowniki imion i nazwisk

x


Aktualigo: majo 2004

        Bonvolu skribi al
        Please write to  

Kodado / Encoding: Unikodo UTF-8

Update: May 2004

 

© Copyright by „Worsten“ 2003