Foraj Kuzoj el Eŭropo
European Distant Cousins

Genealogia retejo
Genealogical site

Startpaĝoj (indeksoj) de regionaj rubrikoj: AlzacoBadenioBjelarusioBesarabioBohemioBukovinoGalicioGrandpolioKujavioKujavio-PomeranioLitovioLodzlandoLorenoLublinioLubuŝioMalgrandpolioMalsupra SilezioMazovioMazurioMoravi kaj Ĉeĥa SilezioOkcidenta PomeranioOpollandoPalatinatoPodlaĥioPomeranioSanktakrucioSilezioSlovakioSubkarpatioSupra LuzacioSupra SilezioUkrainioVistula PomeranioVolinio Vurtembergo

Genealogia bibliografio
Bibliografia genealogiczna /
Genealogická bibliografie / Genealogische Bibliographie
Genealogical bibliography /
Bibliografía genealógica
Bibliographie de généalogie / Bibliografia genealogica

Polaj gentoj
Rody polskie / Polské rody/ Polnische Sippen / Polish families
Familias polacas / Familles polonaises / Famiglie polacche

 

Bachleda

Krzeptowska-Jasinek Maria: Genealogia rodu Bachledów w Zakopanem. T, 1. Zakopane: „Krzeptowscy“, 1999. 336 s., CLX s, tabl., faks., fot, portr.


Filipak

Filipak, Francisco: Centenário no Brasil da familia Filipak. Curitiba, Parana, 1980. 266, [1] s.: il.


Gawron

Gawron, Mirosław Józef: Genealogie rodziny Gawronów z Zalasowej, Ryglic, Jodłówki Tuchowskiej, Tuchowa, Gwoźdżca, Wesołowa (woj. małopolskie) / zebrał i opracował w latach 1997-2000 Mirosław Józef Gawron. Pelplin: "Bernardinum", 2000, 84,[4] s. il.


Gościmski

Moi przodkowie w linii męskiej. Warszawa, 1991. 53 s. : 1 fot.


Guzowski / Gusowski

Kowalkowska, Elżbieta:  Rodzina Guzowskich - Gusowskich / Elżbieta i Krzysztof Kowalkowscy. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK, 1999. 27 s.


Karaś

Radoń, Zygmunt: Drzewa genealogiczne rodu Radoniów i Karasiów. Warszawa: [Zygmunt Radoń], 2000. 87, [1] s. : 2 il.


Kowalkowski

Kowalkowski, Krzysztof: Rodzina Kowalkowskich. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK, 1999. 55 [4] s.


Kuhn

Strzałkowska, Jadwiga: Materiały genealogiczno-biograficzne rodzin Strzałkowskich i Kuhnów. Łódź: Jacek Strzałkowski, 1996. 28 s.


Kurowski

Kowalkowski, Krzysztof: Rodzina Kurowskich. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK, 1999. 29, [2] s. : mapa.


Miłek

Kowalkowska, Elżbieta: Rodzina Miłek / Elżbieta i Krzysztof Kowalkowscy. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK, 1999. 13, [2] s., fot., mapa.


Radoń

Radoń, Zygmunt: Drzewa genealogiczne rodu Radoniów i Karasiów. Warszawa: [Zygmunt Radoń], 2000. 87, [1] s. : 2 il.


Rudziński

Rudziński, Władysław: Koligacje śląskie na tle historii rodziny Rudzińskich [tł, na niemiecki Jan Scharmach]. Warszawa: „DiG“, 1965. [4], 213, [10] s. : il., faks., fot,, 2 mapy, 1 pl., portr., rys.


Rzewuski

Rzewuska Jadwiga: Wielka rodzina Rzewuskich w wielkim narodzie. Kraków, 1879.  265 [5]s. {Ossolineum 511.657 I & 74.393 I}


Sękowski

Ostaszewski, Jan: Genealogia Sękowskich. Warszawa: [nakł. autora], 1993. [8] s., [2] k. tabl. złoż.


Silberstein

Badziak, Kazimierz: Silbersteinowie, Lichtenfeldowie, Birnbaumowie, Poznańscy, Eigerowie / Kazimierrz Badziak, Jacek Strzałkowski. Łódź: [nakł,autorea], 1994. 36 s.


Skibniewski

Ostaszewski, Jan: Genealogia Skibniewskich. Warszawa: [nakł. autora], 1993. [10] s., [2] k. tabl. złoż.


Strzałkowski

Strzałkowska, Jadwiga: Materiały genealogiczno-biograficzne rodzin Strzałkowskich i Kuhnów. Łódź: Jacek Strzałkowski, 1996. 28 s.


Żółtowski

Żółtowski, Michał: Genealogia rodu Żółtowskich. Łódź-Skierniewice: Związek Rodu Żółtowskich, 1998. 245 s.


Aktualigo: novembro 2005

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado / kodowanie: Unikodo UTF-8

Aktualizacja: listopad 2005

Napisz do Worsten

© Copyright by „Worsten“ 2003