FORAJ KUZOJ EL EŬROPO
GENEALOGIA PORTALO

 
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

Startpaĝoj (indeksoj) de regionaj rubrikoj: AlzacoBjelarusioBesarabioBohemioBukovinoGalicioGrandpolioKujavioLitovioLorenoMoravi kaj Ĉeĥa SilezioPalatinatoSilezioSlovakioUkrainio Vurtembergo

Polaj retejoj de la eŭropaj gentoj
Polské stránky evropských rodů • Polnische Seiten der europeischen Sippen
Polish sites of the European families • Sitios polacos de las familias europeas
Sites polonaises de les familles européennes • Siti polacchi delle famiglie europee
Polskie witryny rodów europejskich • Польські сайти європейських родів

{} = individuoj loĝantaj en Pollando je 31.12.1990; osoby v Polsku dne 31.12.1990; Personen in Polen am 31.12.1990; individuals in Poland at 31 Dec. 1990; ilość przedstawicieli noszących dane nazwisko zamieszkałych w Polsce na 31.12.1990 ( Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Wydał Kazimierz Rymut, PAN, Kraków 1992-1994)  http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html

familia retejo • rodinná stránka • Familiensite • family site • sitio familiar • site familial • családi honlap • sito familiare • huiselijke site • witryna familijna • site familiar • фамильный сайт • фамільний сайт • familio • famiglia • Familie • famille • rodzina • сімейство • gento • rod • Sippe • ród • род • рід • kmen • genealogio • genealogy • genealogie • genealogia • генеалогія • генеалогия • genealogia arbo • Familienkunde • family tree • drzewo genealogiczne • генеалогическое древо • родинне дерево • Stammbaum • rodopis • rodowód • rodokmen • rodokmeň • rodostrom • radikoj • Wurzeln • roots • raízes • racines • radici • korzenie • korenie • корни • коріння

Witryny ponad 300 rodów związanych z Polską:

Adamski {28.406} http://pet.za.pl/papeter/

Antoniewski {674} http://www.icpnet.pl/~janis/album/index.php3

Antoszewski http://retejoj.worsten.org/jans/

Artysiewicz http://www.arsart.com.pl/

Augustyński {1057} http://www.augustynski.info/

Babczyński {438} /babczynski

Baberowski {71} http://www.genealogia.plisz.futuro.pl/

Babicz {2260} http://www.babicz.tk/ & http://sofiabab.webpark.pl/

Balaske {0} /palaski

Balaski {6} /palaski

Baranowski {25.544} http://republika.pl/baranowski_marek/

Barcikowski {1956} http://www.krzysbar.prv.pl

Barszczewski {3205} http://barszczewski.webpark.pl/

Baryła {2618}  http://rodzinabaryla.republika.pl/

Barzyk {471} http://barzyk.ps.pl/genealogia_eng.htm

Białka {602} http://republika.pl/slowianskie/

Biedziak {220} http://www.biedziak.com/

Bielecki {18.230} http://www.man.poznan.pl/~bielecki/

Bielecki {18.230} http://genealogia.dino.lap.pl/skrypt.php?drzewo=1106&osoba=11571

Binek {1780} http://tadeusz.binek.pl/d_W.html

Bobrzyński {145} http://republika.pl/bobrzynski/

Borowski http://borowski-rodzina.w.interia.pl/

Boruc / Boruć http://www.borucgen.cba.pl/

Boruta http://www.ists.pl/boruta/

Brożbar {66} http://www.brozbar.prv.pl/ & http://brozbar.webpark.pl/

Brzozowski {21.725} /brzozowski

Brzuchalski {309} http://brzuchalscy.family.webpark.pl/index800.htm

Buchowiecki {462} http://buchowieccy_herbu_drogoslaw.akcja.pl/

Budny {2619} http://republika.pl/budni/

Bugajski {4919} http://www.bugajscy.jeet.pl/

Bugała {1285}

Bujalski http://retejoj.worsten.org/jans/

Bundy {2} http://www.seriale.vis.pl/Bundy/drzewo.htm

Bursztynowicz {350} wariant nazwiska Worsztynowicz /worsztynowicz   & http://wurst.worsten.org

Bursztyński {230} wariant nazwiska Worsztynowicz  /worsztynowicz   & http://wurst.worsten.org

Buśko http://dogmat.republika.pl/

Butler {222} http://poczta.pnet.pl/~butler/

Cebrat {374} http://pet.za.pl/papeter/

Chciuk {311} http://republika.pl/adamchciuk/chciuk.html

Chlewiński {238} http://republika.pl/orion71/

Chomacki {150} http://republika.pl/mchpro/

Choroszewski {452}  http://www.amcho.com/choro_p.htm

Cichy {6772+4260 Cicha} http://famiglia.webpark.pl/

Ciechanowicz {1754} http://niemen01.webpark.pl/

Ciesek {305} http://tadeusz.ciesek.webpark.pl/

Ciesielski {24.411} http://republika.pl/bm_ciesielscy/

Cieślik {15.022} http://cieslik.marcin.webpark.pl/geneaology/

Cygroń {62+ 2 Cygron} http://cygron.webpark.pl/

Cyparski {259} http://family.cyparski.com/

Czachorowski {1026} http://www.uwm.edu.pl/czachor/czachorowiana/

Czajkowski {22.131} http://eurogento.org/czajkowski

Czapliński {5245} http://kczaplins.republika.pl/

Czerwiński http://www.ltg.zg.pl/pliki/wykres_rodowodu_sekula.pdf

Czeszyński {157} http://republika.pl/czeszyna/

Czuma {205} http://www.czuma.pl/

Dajewski {342} http://republika.pl/bdejewski/

Dąbrowski http://www.dabrowski.esimple.pl/

Dec http://retejoj.worsten.org/jans/

Defoux-Bernatowicz {} http://republika.pl/cdefoux/

Dembecki http://www.icpnet.pl/~wppw/

Dembiec {59} http://eurogento.org/dembiec

Demel {520} /demel

Deptuła {3783} http://www.deptula.net/

Dławichowski {180} http://www.dlawichowski.prv.pl/

Dmochowski {3059} http://www.geocities.com/Dmochowscy1/Dmochowscy.html

Dobroszek {374} http://eurogento.org/dobroszek

Dobrowolski {19.382} http://www.saga.inet.org.pl/

Dobrzyński {8215} http://www.dobrzynski.org/

Drobina {344} http://constans15.webpark.pl/

Dudek {49.428} http://republika.pl/rodzinabaryla/strony/dudek.htm

Dzibiński {12} http://danka-irena.webpark.pl/

Dziembowski {500} http://www.icpnet.pl/~waw/dziembowski/

Ejsmont {1691} http://eurogento.org/ejsmont

Falkiewicz {2683} http://www.w-s.pl/~jurekmat/

Falkiewicz {2683} http://retejoj.worsten.org/milewski

Fiedukowicz {83} http://www.fiedukowicz.pl/

Firkowski {369} http://firkowski.com/lukasz/

Firlej {3157} http://www.firlej-family.pl/

Florczak {8404} http://www.gravex.webpark.pl/

Formanowicz / Fórmanowicz / Furmanowicz {79 + 62 + 282} http://www.formanowicz.pl/

Fragestein-Niemsdorf {7} http://fragstein.republika.pl/

Frej {1329} http://pakanoak.webpark.pl/

Głaczyński {101} http://www.glaczynski.com/

Głazowski {656} http://www.ewglaz.top.net.pl/

Głowiak http://www.glowiak.com

Golaś {106} http://golasie.webpark.pl/

Gołdyn {2469 + 189 Gołdyń} http://www.goldyn.pl/

Gołębiowski {12.330} http://golebiowski.stansat.pl/

Gosiewski {961} http://www.gosiewski.pl/wspolczesni_pl.htm

Goździk {2527} http://gozdzik.com/

Grabiański http://retejoj.worsten.org/jans/

Grocholski {1281} http://www.grocholski.pl/

Gruszczyński {8918} http://wgn.webpark.pl/ & http://www.ulezalka.republika.pl/

Gryglaszewski {78} http://pg.linuxstuff.pl/home/genealogia.html

Grzybowski {14.498} http://grzybek1.tripod.com/

Gurtowski {396} http://www.gurtowski.com/ 

Guzowski {3659} http://kgstanley1.webpark.pl/

Hajduk {9133} http://hhajduk.webpark.pl/

Harla {151} http://www.geocities.com/killimandzaro/

Hejmowski {129} http://wojhej.webpark.pl/

Herbreder {33} http://www.herbreder.republika.pl/

Hordyński http://retejoj.worsten.org/jans/

Ignaczewski {490}  http://przodkowie.flind.livenet.pl/

Jałoszyński {1100} http://www.enter.net.pl/www/jsiegert/

Janasik {1050} http://republika.pl/sebka3/

Jans {159}  • Jahns {364} • Janc • Jahnc • Janz • Jahnz {161} • Jantz http://retejoj.worsten.org/jans/

Januszewicz {670} http://retejoj.worsten.org/januszewicz

Jańczyk {1509} http://drodar.webpark.pl/

Jasnosz {275} http://home.autocom.pl/jasnosz/

Jazdon http://www.jazdon.pl/

Jaworowski {3061} http://lubicz.info/

Jędrzejaczyk {0} http://republika.pl/rodzinabaryla/strony/jedrzejaczyk.htm

Jędrzejowski {1304} http://republika.pl/jaktom2/

Jodkowski {322} http://www.jodkowski.pl

Józefowski {1529} http://jozefowscy.w.interia.pl/

Jurago {25} http://www.jurago.prv.pl/<

Kacprzak {13.597} http://gnu.univ.gda.pl/~moonlight/kacprzak/

Kacprzak {13.597} http://cz.kacprzak.webpark.pl/

Kaczmarczyk {23.521} http://www.kaczmarczykowie.com/

Kaczmarek {59.403} /kaczmarek

Kaczmarek http://www.monikakaczmarek-sliwinska.prv.pl/

Kaczmarek {59.403} http://eurogento.org/kaczmarek

Kajak {639} http://kajak.czacz.webpark.pl/

Kalinowski {30.012} http://kalinowice.webpark.pl/herb.html

Kalinowski {30.012} http://republika.pl/rodzinabaryla/strony/kalinowscy.htm

Kałuski {1190} http://republika.pl/roger5/

Kamiński {87.935} http://www.kaminscy.pl/

Kapusta {7847} http://wojtekkapusta.w.interia.pl/

Karasiński {4051} /grandpolio/pleszew/weoi_dobrzyca_karasinski.htm

Kaszkowiak {833}  http://kaszkowiak.pl

Kawał {28} http://republika.pl/sebka3/

Kazowski {26} /kazowski

Kądzielnik {9} http://akondzielnik.webpark.pl/

Kędzierski {15.581} http://www.kedzierski.com/

Klakla {138} http://www.zyxmusic.pl/tka/zlot.php

Klecha {2133} http://www.klecha.boo.pl/

Kleczkowski {1069} http://www.kleczkowscy.com/

Knoblauch {124} /knobloch  & http://alleum.org

Knoblich {24} /knobloch  & http://alleum.org

Knobloch {319} /knobloch  & http://alleum.org

Kobyliński {3888} http://www.polinow.pl/

Kołosowski {1129} http://www.genea.drawno.com/genea/

Kondzielnik {76} http://akondzielnik.webpark.pl/

Konieczny {14.126 + 11.822 Konieczna} /konieczny

Kopaczel {166} http://cz.kopaczel.webpark.pl/

Kopciewski {144} http://www.kopciewski.com/

Kornatowicz {31} /kornatowski

Kornatowski {1280} /kornatowski

Korpecki {128} http://korpek.webpark.pl/

Kosiarski {829} http://eurogento.org/koszarski

Kostecki {6478}  http://www.kosteck.republika.pl/

Kostencki {177} http://miodynka.fm.interia.pl/

Koszarski {355} http://eurogento.org/koszarski

Kościuk {1904} http://www.kosciuk.enter.net.pl/  

Koza {8088} http://home.wxs.nl/~vosse026/koza.htm

Kozłowski {72.368} http://wojhej.webpark.pl/

Kraszewski {5711} http://eurogento.org/kraszewski

Kromplewski {52} http://eurogento.org/kromplewski

Kruczyński http://www.kruczynscy.republika.pl/

Krumplewski {124} http://eurogento.org/kromplewski

Krumpliauskas {0} http://eurogento.org/kromplewski

Krysztofiak http://www.nowakikrysztofiak.republika.pl/index.html

Kubis {2053} http://yakipl.republika.pl/

Kulesza {13.102} http://www.kulesza.org/

Kuliczkowski {294} http://danka-irena.webpark.pl/

Kulik {11.705} http://www.genealogia.plisz.futuro.pl/

Kuziński {147} http://www.republika.pl/broda02/pafg02.htm

Kwapiszewski {589} http://republika.pl/kwapiszewski/

Laskowski http://www.schulzbratian.republika.pl/

Lazar {1975} http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Lazarczyk {1} http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Lazarek {592} http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Lazari {7} http://www.toya.net.pl/~delazari/page5.html

Lazarus {0} http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Lemiech {398} http://lemiech.webpark.pl/

Lendzion {1346} http://www.alendzion.webpark.pl/

Lentas {195} http://www.lentas.pl/ 

Leszczak {662} http://www.emilles.cdweb.pl/index/index.php

Leszczyński {23.463} http://www.drzewo.friko.pl/

Leśniański {335} http://www.genea.drawno.com/genea/

Lewandowski {89.366}  http://mlewandowski.pl/

Liniewiecki {21} http://www.mefax.pl/liniewieccy/

Liszkowski {537} http://liszkowo.webpark.pl/

Luboński {327} http://republika.pl/ulapok/

Лазар http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Лазарев http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Лазаренко http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Лазаревич http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Лазарук http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Лазарчук http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Лазарь http://eurogento.org/lazar  & http://www.lazar.of.pl

Łuszpiński {66} http://www.luszpinski.net/  & http://www.luszpinski.pl/

Matusiak / Matuszak {15.760 + 8197} http://republika.pl/domicius/

Matuszelański {60} http://www.tuchola.las.pl/matuszelanski/

Matyba {154} http://amat0.fm.interia.pl/  & http://republika.pl/matyba/

Mazurek {29.797} http://www.emilles.cdweb.pl/index/index.php

Mazurkiewicz {15.364} http://www.mazurkiewicz.com.pl/rodowod.html

Mendyka {860} http://eurogento.org/mendyka

Miazek http://www.genealogia-polska.com/miazek/

Michalski http://www.theresemichalski.republika.pl/

Miechowicz {587} http://www.mieszek.friko.pl/

Mielcarek {5723} http://republika.pl/majmm/

Mierzejewski {8481} http://www.mierzejewski.org/

Miklas {1448} http://www.miklas.pl/

Mikołajewski {4189} /mikolajewski

Milewski {17.534} http://retejoj.worsten.org/milewski

Miłek http://retejoj.worsten.org/jans/

Mindewicz {63} http://gmindewicz.webpark.pl/gm/

Minejko {14} http://www.interlog.com/~mineykok/

Młochowski http://mlochowski.com/

Moczyński {837} http://piotr80.webpark.pl/

Mokrzycki {2790} http://republika.pl/mokrzyccy/

Moniek {11} http://www.kzmonka.master.pl/index1.php

Mormul {135} http://republika.pl/mormul/

Murglin {204} http://republika.pl/patiti/

Myszkowski {3643} www.myszkowscy.republika.pl

Naumowicz http://retejoj.worsten.org/jans/

Niewiarowicz http://republika.pl/niewiarowicz/

Niewiarowski {2452} http://niewiarowscy.egonet.pl/

Niewolik {221} http://republika.pl/niewolik/

Nowak http://www.nowakikrysztofiak.republika.pl/index.html

Olechnowski {158} http://republika.pl/dogmat/

Olszowy{1496} http://vandan.republika.pl/

Ołpiński {115}  http://members.lycos.co.uk/kawrzes/

Ordyczyński {23} http://annaordyczynska.webpark.pl/  & http://republika.pl/aord/

Orłowski {21.014} http://e.or.fm.interia.pl & http://www.eorl.eblogi.net

Orstynowicz {2} wariant nazwiska Worsztynowicz /worsztynowicz   & http://wurst.worsten.org

Orsztynowicz {228} wariant nazwiska Worsztynowicz /worsztynowicz   & http://wurst.worsten.org

Orzełowski / Orzyłowski {350 / 270} http://republika.pl/orzylowscy_orzelowscy/

Ossoliński {411} http://www.ossolinski.friko.pl/

Ostanowicz {6} wariant nazwiska Worsztynowicz /worsztynowicz   & http://wurst.worsten.org

Ostynowicz {89} wariant nazwiska Worsztynowicz /worsztynowicz   & http://wurst.worsten.org

Osztynowicz {23} wariant nazwiska Worsztynowicz /worsztynowicz   & http://wurst.worsten.org

Owczarek {15.899} http://www.retsat1.net/ed023/index.htm

Oziemkowski {117} http://oziemkowscy.webpark.pl/

Ożga http://retejoj.worsten.org/jans/

Pacek {3579} http://hektor.umcs.lublin.pl/~jpacek/

Palaski {1} /palaski

Paszkowski {7361} http://danka-irena.webpark.pl/

Pawlikowski {7070} http://eurogento.org/pawlikowski

Peter {499} http://pet.za.pl

Pfeiffer {346} http://www.2lo.sandomierz.pl/pfeiffer/

Pieniążek {3374} http://www.pieniazek.com/

Pietryga {1050} http://www.pietryga.radzionkow.net/

Pilniak {143} http://pilniaki.webpark.pl/

Piotrowski {57.934} http://www.strachocina.przemysl.opoka.org.pl/historia/index.html

Pirowski {297}  http://mapage.noos.fr/jadwiga/pirowski/

Piwkowski {392} http://www.piwkowski.prv.pl/

Plater {12} http://www.platerowie.com/

Plater-Zyberk {29} http://republika.pl/platerak/przodk.htm

Pleśnar {3} http://eurogento.org/plesnar

Pleśniar {80} http://eurogento.org/plesnar

Plewicki {130} http://republika.pl/plewicki/

Plisch {0} http://www.genealogia.plisz.futuro.pl/

Plisz {97} http://anna.stachowska.webpark.pl/index2.html

Pokora {3373} http://republika.pl/alekpok/

Pomorski {2601} http://retejoj.worsten.org/pomorski

Poszepszyński {0} http://www.poszepszynscy.info/

Przewoski {0} http://lutowko.webpark.pl/#

Pszczółkowski {2445} http://akson.sgh.waw.pl/~apszczol/geneal.htm

Pulak {175} http://pulak.webpark.pl/

Pyrgies {61} http://pet.za.pl

Ratajczak http://www.theresemichalski.republika.pl/drzeworatajczak.html

Recław {374} http://www.jezuici.pl/~rreclaw/arek/

Reiner http://www.astro.hg.pl/JR/GEN/

Rogacki {2475}  http://eurogento.org/rogacki

Rogulski {3302} http://www.rogulski.de/

Rother {393} /rother

Rothert {17} /rother

Róg {4040} http://rwp.mrog.org/rodzina.html

Rudowski {1241} http://www.tomcom.com.pl/rudowscy/ 

Rudowski {1241} http://www.rudowscy.sad1.pl/index.php?go=onas

Rudziński {6577} http://rudzinscy.webpark.pl/

Ruszczyński {1031} http://jerrus111.webpark.pl/

Rutkowski {41.363} http://www.rutkowscy.arcan.com.pl/

Rychlicki {1987} http://www.bieszczady.hg.pl/

Rychlik {4420} http://republika.pl/akrychlik/

Rysch {4} http://www.rysch.com/default.htm

Rytel http://www.rytel.waw.pl

Rzemieniecki {276} http://marcin.rzemieniecki.webpark.pl/

Samonek {344} http://padinkton_wawa.w.interia.pl/

Sanetra {724} http://alesan.webpark.pl/

Sawulski {181} http://www.sawulski.com/

Schaar {17} http://www.genealogia.plisz.futuro.pl/

Schroeder http://www.kalisz.9o.pl/drzewo/index.html

Schulak • Szulak http://retejoj.worsten.org/jans/

Schulz http://www.schulzbratian.republika.pl/

Serdakowski {101} http://bronser.webpark.pl/

Siczek {1835} http://republika.pl/siczkowie/

Sienkiewicz {10.658} http://www.rodzinasienkiewicz.webpark.pl/

Sikora {39.850} http://rsikora.webpark.pl/

Sipiński http://www.glowiak.com

Siwiński {3315} http://peacock.au.poznan.pl/~siwyms

Skorupski {4523} http://www.skorupski.waw.pl/geneal/index.html

Skrodzki {1887} http://www.skrodzcy.pl/

Skupniewicz {211} http://www.genealogia.plisz.futuro.pl/

Soszyński {2266} http://www.astrouw.edu.pl/~soszynsk/drzewo/

Spychała {4747} http://www.spychala.info/

Stachowski {5049} http://www.genealogia.plisz.futuro.pl/

Stachowski http://www.icpnet.pl/~wppw/

Stankiewicz {19.826} http://www.stankiewicz.e.pl/http://www.stankiewicz.dteam.pl/

Stankiewicz {19.826} http://annaordyczynska.webpark.pl/

Steifer {15} http://steifer.w.interia.pl/

Stejskal http://retejoj.worsten.org/jans/

Stęczniewski {143} /steczniewski

Straburzyński /worsztynowicz/inaj_brancxoj/straburzynski_rawicz_pl.htm

Streubel {47} http://eurogento.org/streubel

Stryjakowski http://www.schulzbratian.republika.pl/

Strzemiecki {142} http://www.sstrzemieccy.webpark.pl/

Sulak • Sulák • Schulak • Szulak http://retejoj.worsten.org/jans/

Sulikowski {2212} http://danka-irena.webpark.pl/

Swianiewicz {9} http://sstaszek.w.staszic.waw.pl/

Szafarkiewicz {52} http://www.szafarkiewicz.plewako.pl/genealogia.htm

Szczepaniak {23.727}  http://retejoj.worsten.org/szczepaniak

Szczudło {1051} http://eurogento.org/szczudlo

Szramka {761} http://republika.pl/szramka/

Szubert http://www.republika.pl/rodzina_szubert/

Szulak http://retejoj.worsten.org/jans/

Szydłowski {13.493} http://republika.pl/ulapok/

Szymborski {2953} http://szymborski20.webpark.pl/

Świrta {161} http://republika.pl/akrychlik/

Šulák http://retejoj.worsten.org/jans/

Tarnowiecki {168}alias Tarnawiecki {17} http://tarnowieccy.prv.pl/

Theuss {22} http://www.staff.amu.edu.pl/~tmtheuss/Genealogia/rodzina_theuss.htm

Tkadlec http://retejoj.worsten.org/jans/

Tomaszkiewicz {1021} http://www.wilfart.republika.pl/index.html

Trąbski {413} http://www.trabski.republika.pl/

Troszyński http://www.schulzbratian.republika.pl/

Tryszczyło {13} http://members.lycos.co.uk/kawrzes/rod.php?kto=T

Trzebiatowski {1534} http://trzebiatowskie.webpark.pl/

Turski {4324} http://republika.pl/turskigp/geneal/geneal.htm

Ulężałka {82} http://ulezalka.gen.webpark.pl/

Walczewski {1357} http://republika.pl/ligol/

Wasiak {8900} http://www.wasiakowie.konin.lm.pl/

Wasilewski {27.870} http://republika.pl/w_wasilewski/

Waś {1621} http://www.wasie.pl/

Wawrzyniak {21.257} http://www.wawrzyniak.pl/

Wąsik http://www.glowiak.com

Wąsowski {4285} http://wasowski.w.interia.pl/

Wełna {1260} http://www.kordonek.brzesko.com.pl/

Werschler {22} http://www.werschler.md4.pl/

Wieczorek {46920} http://www.genealogia.plisz.futuro.pl/

Wierzbicki {19.231}  http://www.budmet.com.pl/jastrzebiec/

Wietrzykowski http://www.icpnet.pl/~wppw/

Wiewiórowski {139} http://republika.pl/bobrzynski/

Wilczewski {4329}  http://www.wilczewski.com.pl

Wilfart {22} http://www.wilfart.republika.pl/index.html

Wilski {360} http://wilski1.webpark.pl/wilski.html

Wiszowaty {1067 + 895 Wiszowata} http://mwiszowaty.w.interia.pl/

Włodarczak http://www.wlodarczak.pl/

Woitakowski {0} /wojtakowski  & http://woytek.worsten.org

Wojtakowski {200} /wojtakowski  & http://woytek.worsten.org

Woytakowski {0} /wojtakowski  & http://woytek.worsten.org

Worsztynowicz {194} /worsztynowicz   & http://wurst.worsten.org

Wójcicki {9435} http://www.wojciccy.net/

Wróblewski {36.435} http://emil.teleton.pl/wroblewski/ 
Wróblewski http://retejoj.worsten.org/jans/

Wrzeszcz {2336} http://republika.pl/trine2000/

Wurst {138} http://wurst.worsten.org

Wysocki {29720}  http://wysocki001.tripod.com/frame_pl.htm

Wysokiński {3342} http://michal.wysokinski.webpark.pl/

Zagórowicz {183} http://www.zagorowicz.prv.pl/  & http://www.zagorowicz.net/

Zajadlak {33} http://republika.pl/rodzinabaryla/strony/zajadlak.htm

Zając {48.239} http://republika.pl/rodzinabaryla/strony/zajac.htm

Zakrzewski {26.210} http://www.zakrzewscy.agat.eu.org/

Zalęski {2} http://zaleski.8m.com/

Zasadziński {712} http://grzybek1.tripod.com/

Zawadziński {726} http://www.zawadzinski.konin.pl/?srodek=index

Zdort {25} http://www.zdort.com/

Zdziobek / Ździobek {40+5} http://www.zdziabek.net/

Zielski http://www.europrojekt.pl/gedview/index.php?command=gedcom

Zuchora {426} http://www.zuchora.com/

Żebrowski {10.150} http://home.wxs.nl/~vosse026/geneapl.htm

Żenkiewicz {7} http://www.zenkiewicz.torun.pl/genealogia/

Żmijewski {3683} http://kgstanley1.webpark.pl/

Retejoj de la eŭropaj gentoj:
AlbanioArgentinoAŭstralioAŭstrioBjelarusioBelgioBosnio-HercegovinoBraziloBritioBulgarioCiproĈeĥa RespublikoDanioEstonioFinnlandoFrancioGermanioGreklandoHispanioHungarioIrlandoIslandoItalioKanadoKroatioLatvioLitovioLuksemburgioMakedonioMaltoMoldavioMontenegroNederlando NorvegioPollandoPortugalioRumanioRuslandoSerbioSlovakioSlovenioSvedioSvislandoUkrainioUsono

Regionalne badania genealogiczne /rge/pl/rge_pl.htm


Esperanto hejme  •  Esperanto w domu  •  Esperanto doma  •  Esperanto zu Hause  •  Esperanto at home


Multimedialny kurs esperanta

Witryny proeuropejskie • Poreŭropaj retejoj

Europomost • Eŭroponto http://europonto.org
Ród europejski • Eŭrogento http://eurogento.org
Młodzież europejska • Eŭropa junularo  http://jek.worsten.org
Witryny familijne http://retejoj.eurogento.org & http://retejoj.worsten.org
Dalecy kuzyni z Europy • Foraj kuzoj el Eŭropo 
Miasta partnerskie w Europie http://partnerurboj.worsten.org

Esperanto en casa  •  Esperanto à la maison  •  Eszperantó otthon  •  Esperanto a casa  •  Есперанто  вдома


Aktualigo: marto 2009

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado: Unikodo UTF-8

Aktualizacja: marzec 2009

Napisz do Worsten

© Worsten 2003