VZDÁLENÍ BRATRANCI Z EVROPY
GENEALOGICKÝ PORTAL

 
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

Index do genealogického portálu „Vzdálení bratranci z Evropy“

Hlavní startovní stránka  ()

Startovní stránky regionálních rubrik
Kujavsko UkrajinaVelkopolsko

Administrativní členění 1900-1905
BěłoruskoČechy  • HaličKongresovkaLitva • Mazursko • Morava • Slezsko • Slovensko • Ukrajina • Varmia • Vielkopolsko • Viselské Pomořansko • Východní Prusko

Adresy a genealogické odkazy
Genealogické stránky
Statní archivy v Polsku

Esperanto – kontaktní jazyk pro vzdáleních bratranců

Genealogická bibliografie
1) Kraje: Kujavsko • UkrajinaVelkopolsko
2) Rody: polské
3) Bibliografická databáze k dějinám střední a východní Evropy (Institut Herdera v Marburgu)

Dějiny krajů a regionální odkazy
Kujavsko • UkrajinaVelkopolsko

Internetové stranky evropských rodů
PolskoUkrajina

Matriční úřady
KujavskoVelkopolsko 2004Velkopolsko 1905

Římskokatolické fary
KujavskoUkrajinaVelkopolsko

Seznamy míst
Kujavsko • Ukrajina • Velkopolsko

Seznamy předků
Kujavsko • UkrajinaVelkopolsko

Seznamy příjmení
Kujavsko • Ukrajina • Velkopolsko

Slovníky
Kraje Evropy a genealogické odkazy
Různojazyčný genealogický slovník
Slovník povolání, funkcí a hodností

Jazyková a genealogická internetová kavárna „Bratranci z Evropy“: Odborné skupinyNaši sponzořiNaši dobrovolníci (fotky) Stránky našich členů a simpatiků

Naše sdružení: Genealogické sdružení WorstenČlenská přihláškaSeznam členůFotky našich členůNaši sponzoři  • Stanovy

Kniha navštěv
Vzdálení bratranci
z Evropy
Bonvenon !

Grzegorz Worsztynowicz  

Vzdálení bratranci z Evropy
Meziregionální genealogický portal
Redaktory: Edward Wojtakowski a Grzegorz Worsztynowicz

Kontaktní  jazyky: esperanto a polština. Rozumíme hlavní evropské jazyky, ale plynně mluvíme a píšeme teprve esperantem a polsky.

  Edvard Wojtakowski

Grzegorz
Worsztynowicz

  Naše adresa: skr. poczt. 312 (poštovní schránka), PL 50-950 Wrocław 68, Polsko
Skajp: worsten
 

Edward
Wojtakowski
+48(71)788 18 05


Aktualizace: červen 2010

Napište do Worsten

Kódováni: unicode UTF-8

Aktualigo: junio 2010

Bonvolu skribi al Worsten

© Worsten 2003