BRZOZOWSKI
WITRYNA GENEALOGICZNA

 
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

       
   

Indeks do witryny genealogicznej „Brzozowski“

 
 

Od Edwarda

Nazwisko rodowe Brzozowski (statystyka)

Linki (Europa • Genealogia • Ród Brzozowskich)

 

Wielkopolska

   

 

Genealogia rodu Brzozowskich (rodziny chronologicznie):

Kraj Linia (gniazdo rodowe) Wariant nazwiska Lata Mapa Tablice potomków i odgałęzienia żeńskie
Polska Dalewo (Wielkopolska) Brzozowski
Brzozowska
1753-2000 Dalewo i okolice Klaczyk alias Klak
Naskręt
Wojtakowski
           

Rodziny Brzozowskich w książkach adresowych

Esperanto językiem kontaktowym dla dalekich kuzynów

Fotokronika

Galeria zdjęć rodzinnych

Stare dokumenty

Tablica przodków Elżbiety Brzozowskiej: a1

Nasze stowarzyszenie: Towarzystwo Genealogiczne „Worsten“Deklaracja członkowskaLista członkówZdjęcia członkówNasi sponsorzyStatutDzieje towarzystwa

  Księga gości
Dalecy kuzyni
z Europy
  Bonvenon !


Grzegorz Worsztynowicz  

Witryna genealogiczna Brzozowski
Redaktorzy: Edward Wojtakowski i Grzegorz Worsztynowicz

  Edward Wojtakowski
Języki kontaktowe: esperanto i polski. Rozumiemy główne języki europejskie, ale biegle piszemy i mówimy tylko po esperancku i polsku. Jesteśmy potomkami Elżbiety Brzozowskiej voto Wojtakowskiej (* 21.10.1861 Dalewo,† 1919 Wanne-Eickel)

Grzegorz
Worsztynowicz

  Nasz adres: skr. poczt. 312, PL 50-950 Wrocław 68, Polska
Skajp: worsten
 

Edward
Wojtakowski
+48(71)788 18 05


Aktualizacja: czerwiec 2008

Napisz do Worsten

Kodowanie: unikod UTF-8

Aktualigo: junio 2008

Bonvolu skribi al Worsten

© Worsten 2006